Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Pidato (Biantara) Bahasa Sunda Tentang Impian dan Cita-Cita


Pidato Bahasa Sunda – Pidato yang dibuat dalam bahasa Sunda dinamakan biantara. Isinya kurang lebih sama dengan jenis pidato lainnya, yang dibuat dan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Pidato dalam bahasa sunda juga bertujuan untuk menyampaikan suatu gagasan, kepada banyak orang atau di khalayan umum. Namun isi dari pidato itu sendiri, tetap harus memiliki tujuan yang jelas.

Karena ketika kita berbicara di depan orang banyak, tentu kita harus memiliki arah pembicaraan yang jelas. Jangan sampai orang yang mendengarkan tidak merasa jelas atau paham atas apa yang disampaikan. Penyampaian pidato bahasa Sunda tentu harus disesuaikan dengan tempatnya, karena penonton harus paham apa yang sedang dibicarakan.Contoh pidato bahasa sunda singkat tentang pendidikan, kebersihan, perpisahan, kesehatan, lingkungan, narkoba, kemerdekaan, pemuda, agama, dll.

 

Tujuan Pidato

Beberapa tujuan pidato antara lain

  1. Memberikan informasi dan pemahaman kepada orang lain yang mendengarkan pidato kita
  2. Untuk mempengaruhi pendengar agar melakukan apa yang kita sampaikan
  3. Memberikan kesan positif agar orang lain senang dengan apa yang kita sampaikan sehinga orang lain semakin mudah memahami apa yang kita ungkapkan

 

Berikut ini kita akan membahas singkat tentang pengertian pidato, unsur-unsur pidato, cara berpidato agar tidak grogi. mengulas lengkap mengenai contoh pidato singkat yang baik dan benar.

Mulai dari contoh pidato bahasa jawa perpisahan, contoh pidato bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa singkat, contoh pidato bahasa jawa pendidikan, contoh pidato bahasa jawa tentang disiplin, contoh pidato bahasa jawa narkoba dll, oke sekarang kita kembali lagi ke pokok pembahasan kita yaitu tentang contoh pidato, langsung saja kita simak uraian di bawah ini.

 

 

 Berikut adalah kumpulan contoh pidato berbahasa jawa:

 

Contoh Pidato (Biantara) Bahasa Sunda Tentang Impian dan Cita-Cita    “Biantara Bahasa Sunda Tema Cita-Cita”


    Assalamu’alaikum Wr. Wb.

    Alhamdulillah wasyukurilah.. Sa teu acanna hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Nu Maha Murah tur Maha Asih anu tos masihan kasehatan ka urang sadayana, sangkan urang tiasa patepung lawung patepang patingal raray tiasa riung mung pulung dina ieu tempat.

    Teu hilap sholawat sinareng salam mugi-mugi salamina ngocor ka jungjunan urang sadayana kangjeng Nabi Muhammad SAW, ka kulawargana, para sohabatna, tabiit tabiatna sareng mugi-mugi tepi kaurang salaku umatna anu istiqomah dijalanna. (Amin).

    Hadirin anu kusimabdi dipikahormat.. Hatur nuhun ka sadayana anu tos ngaluangkeun waktosna dina kasempetan ieu. Dina dangeut ieu, simabdi bade ngajak ka sadayana anu aya di ieu tempat kanggo ngingeut-nginget perkawis sakumaha pentingna urang teh ngagaduhan cita-cita atawa impian.

    Hadirin anu dipikahormat, Sadayana anu aya di ieu tempat pasti ngagaduhan cita-cita. Ngagaduhan cita-cita teh penting kanggo urang sadaya sangka urang sumanget dina ngajalankeun hirup urang.

    Cita-cita teh nyaeta tujuan hirup urang sadayana. Lamun urang teu ngagaduhan cita-cita urang engke bakal mogok di tengah jalan, urang bakal bingung sabab urang teu boga tujuan tina hirup.

    Janten urang teh kedah ngagantungkeun cita-cita urang sajangkung langit, sangkan urang getol diajar kanggo ngahontal cita-cita, sareng urang salaku pelajar oge pasti terang kumaha carana sangkan urang tiasa ngahontal cita-cita urang, nyaeta kucara diajar sing getol.

    Hadirin anu dipikahormat, Ngagapai cita-cita teh teu hese lamun urang saenya-enya diajarna disakola, sareng urang ulah kajerat ku pargaulan anu salah. Lamun saenyana ngahontal cita-cita teh hese, tapi da lamun ditedunnan mah pasti bakal ka cumponan eta cita-cita urang.

    Apan aya paribasa anu ngagambarkeun nyaeta “cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok” eta ngagambarkeun sakumaha hesena oge urang ngahontal cita-cita urang, tapi lamun dileukeunan saeutik saeutik ti ayena mah pasti cita-cita eta teh bakal katedunan ku urang sadayana.

    Hadirin anu kusimabdi dipikahormat, Di jaman anu modern ieu, urang kudu pinter-pinter ngagunakeun teknologi. Sangkan urang leuwih gampang kanggo ngahontal cita-cita urang sadaya. Sabab teknologi tiasa masihan kagampangan ka urang sadayana dina milarian elmu pangaweruh sapertos internet.

    Sabab ku kitu urang ulah asa-asa kanggo ngagaduhan cita-cita anu luhur. Urang kudu percanten ka nyalira yen urang teh tiasa ngahontal eta cita-cita urang sorangan.

    Mung sakitu wae anu tiasa ku simabdi dipikahatur, mugi-mugi tiasa janten aya mangfaatna pikeun urang sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan-kalepatan dina cariosan simabdi. Sabab ka sampurnaan mung milik Allah SWT.

    Ahir kalam wabillahi taufik walhidayah wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh..

 

 

Contoh Pidato Bahasa Jawa Berbagai Tema

 

Banyak sekali Contoh pidato yang tersedia disini dari Contoh pidato bahasa jawa, Contoh Pidato Bahasa Sunda, contoh pidato bahasa inggris singkat, contoh pidato bahasa inggris tentang pendidikan
,contoh pidato bahasa inggris tentang covid-19, pidato bahasa inggris tentang akhlak, contoh pidato bahasa inggris singkat tentang islam, materipedia.my.id, pidato bahasa inggris singkat tentang pendidikan, contoh pidato bahasa inggris tentang lingkungan, contoh pidato bahasa inggris tentang menjadi diri sendiri, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, contoh pidato bahasa jawa tentang covid-19, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, contoh pidato bahasa jawa tentang menuntut ilmu, contoh pidato bahasa jawa tentang kesehatan, pidato bahasa jawa tengah, pidato bahasa jawa krama, pidato bahasa jawa singkat tentang kebersihan . pidato bahasa sunda tentang pendidikàn, pidato bahasa sunda tentang kebersihan ,pidato bahasa sunda tentang perpisahan, pidato bahasa sunda tentang corona , pidato bahasa sunda tentang pendidikan, pidato bahasa sunda tentang akhlak, pidato bahasa sunda tentang bersyukur, pidato bahasa sunda lucu. pidato bahasa arab tentang pendidikan,pidato bahasa arab singkat dan pendek,pidato bahasa arab latin, kumpulan pidato bahasa arab, kumpulan pidato bahasa arab tentang ilmu, pidato bahasa arab tentang ibu, teks pidato bahasa arab tentang akhlak, pidato bahasa arab tentang kebersihan, pidato bahasa jepang, pidato bahasa korea tentang pendidikan, pidato bahasa arab, pidato bahasa korea tentang islam, pidato bahasa thailand, pidato bahasa inggris
pidato bahasa cina, teks bahasa korea, pidato bahasa Jerman, pidato bahasa Belanda, Pidato Bahasa Malaysia,

 

Selalu Kunjungin Selalu materipedia.my.id Untuk Mendapatkan Pidato Terbaru

Posting Komentar untuk "Contoh Pidato (Biantara) Bahasa Sunda Tentang Impian dan Cita-Cita"