Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Pidato (Biantara) Bahasa Sunda Tentang Ciri-Ciri Orang Sholeh


Pidato Bahasa Sunda – Pidato yang dibuat dalam bahasa Sunda dinamakan biantara. Isinya kurang lebih sama dengan jenis pidato lainnya, yang dibuat dan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Pidato dalam bahasa sunda juga bertujuan untuk menyampaikan suatu gagasan, kepada banyak orang atau di khalayan umum. Namun isi dari pidato itu sendiri, tetap harus memiliki tujuan yang jelas.

Karena ketika kita berbicara di depan orang banyak, tentu kita harus memiliki arah pembicaraan yang jelas. Jangan sampai orang yang mendengarkan tidak merasa jelas atau paham atas apa yang disampaikan. Penyampaian pidato bahasa Sunda tentu harus disesuaikan dengan tempatnya, karena penonton harus paham apa yang sedang dibicarakan.Contoh pidato bahasa sunda singkat tentang pendidikan, kebersihan, perpisahan, kesehatan, lingkungan, narkoba, kemerdekaan, pemuda, agama, dll.

 

Tujuan Pidato

Beberapa tujuan pidato antara lain

  1. Memberikan informasi dan pemahaman kepada orang lain yang mendengarkan pidato kita
  2. Untuk mempengaruhi pendengar agar melakukan apa yang kita sampaikan
  3. Memberikan kesan positif agar orang lain senang dengan apa yang kita sampaikan sehinga orang lain semakin mudah memahami apa yang kita ungkapkan

 

Berikut ini kita akan membahas singkat tentang pengertian pidato, unsur-unsur pidato, cara berpidato agar tidak grogi. mengulas lengkap mengenai contoh pidato singkat yang baik dan benar.

Mulai dari contoh pidato bahasa jawa perpisahan, contoh pidato bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa singkat, contoh pidato bahasa jawa pendidikan, contoh pidato bahasa jawa tentang disiplin, contoh pidato bahasa jawa narkoba dll, oke sekarang kita kembali lagi ke pokok pembahasan kita yaitu tentang contoh pidato, langsung saja kita simak uraian di bawah ini.

 

 

 Berikut adalah kumpulan contoh pidato berbahasa jawa:

 

Contoh Pidato (Biantara) Bahasa Sunda Tentang Ciri-Ciri Orang Sholeh
Assalamualaikum wr wb..

Puji sinareng syukur mangga urang panjatkeun ka hadirat allah swt kanggo sadaya limpahan rahmat sarta hidayahna urang tiasa kumpul sasarengan dina tempat ieu.

Salawat sareng salam mugi teteup kacurahkeun ka jungjungan urang sadaya nyaeta nabi muhamad saw. Mugia urang sadaya kalebet kana umatna anu diberkahkeun ku allah, amin yaa robbal alamin.

Hadirin sakalian..
Tina kasempatan ieu, alhamdulilah urang tiasa pateupung dina acara pangajian kagamaan, judul ceramah nu baris bade di pindangkeun ayena nyaeta rupa rupa ciri jalma soleh.

Nah, ari soleh teh nyaeta hiji sifat anu kedah wajib aya di tiap jalma anu ngaku agama islam. Sabab ku jalan soleh urang bisa taqwa ka Allah SWT, tapi kiwari ayena mah loba jalma anu hayang soleh tapi teu apal kana jalan kumaha supaya jadi jalma soleh.

Anu malah kadituna lain jadi jalma soleh kalah jadi jelema siga soleh. Antara soleh jeung siga soleh nyaeta beda jauh, sabab ari jalma soleh mah aya cirina anu tos dijelaskeun dina Al-Qur’an surat Al Imran ayat 114, dina ayat eta dijelaskeun bahwa ciri jalma soleh teh aya 4 nyaeta:
Ka hiji, Iman Ka Allah SWT Sareng Kana Poe Akhir

Ciri kahiji jalma soleh nu kahiji teh nyaeta jalma anu iman Ka Allah jeung kana Poe Akhir, naon kaitanana ari jalma soleh teh kudu percaya ka Allah jeung kana Poe Akhir?

Sabab hiji jalma lamun boga kaimanan anu bener manehna moal gagabah dina ngalaksanakeun ibadah ka gusti allah, hartina bakal bener-bener ngajalakeun parentah Allah sasuai Syarat, Ruku, sareng Elmuna.

Jalma anu Iman Ka Allah bakal salawasna ngajalankeun ibadah kalayan make Elmu. Kadua kaitanana jalma soleh kudu percaya kana poe akhir, sabab jalma anu percaya kana poe akhir manehna bakal salalawasna ati-ati dina samemeh ngajalankeun hiji perkara jeung bakal Tadabbur (mikirkeun kana akibat anu bakal timbul tina eta perkara).
Ka dua, Marentah kana Ma’ruf

Nurutkeun kana ulama, ari definisi ma’ruf teh nyaeta Perkara anu di nilai bener ku aturan syara jeung adab. Hartina jalma soleh mah sok peduli kana perkara anu bener bari ngajak kana eta perkara, contona sapertos solat, puasa. jeung perkara perkara anu sejena.

Terus ari ma’ruf nurutkeun kana adab sapertos lamun dina aturan sakola mah barudak teh kudu datang tepat waktu, tah eta oge bisa disebut ma’ruf.

Jalma soleh teu weuleh ngajak ka sasama jalma kana perkara anu bener, hartina moal nyaman ngalakukeun kahadean sorangan lamun anu sejen heunteu ngalaksanakaeun.
Ka tilu, Nyarek kana Munkar

Lamun definisi munkar nyaeta lalawanan tina maruf, hartina sagala perkara anu dianggap teu alus ku hukum syara jeung ku adab.

Dina hal ieu, jalma soleh mah moal betah lamun nempo hiji hal anu teu hade katempona, mangka jalma soleh mah tara ngantep kana pamunkaran, cara nyegah pamunkaran geus diajarkeun ku para ulama dina kitab Sulamuttaufiq.

Yen, lamun di mana-mana urang ningali hiji pamunkaran, maka wajib eta urang nyarekna etamah rek nyarekna ku ucapan, atwa ku kalakuan, atwa kumaha wae carana supaya eta pamunkaran teu dipigawe.
Ka opat, Ngaburu buru kana ka alusan

Ciri jalma soleh anu terakhir nyaeta ngagagancang kana ka alusan, hartina tara nunda-nunda kana hal anu sipatna alus, teu kudu di ajak. Tapi dina ngalaksanakeun kaalusan aya nu leuwih penting anu kudu ku urang diperhatikeun, lain ngan saukur kudu geuwat tapi anu paling penting nyatu Elmuna.

Jadi, percuma wae lamun urang ngaburu-buru migawe kaalusan ari elmuna kosong mah, da hiji kaalusan atawa ibadah lamun teu make elmu eta teh moal ditarima ku gusti.

Nah, hadirin nu dimulyakeun ku allah, sakitu wae ceramah anu tiasa ku simkuring teupikeun, Mudah mudahan ku ayana ieu penjelasan urang bisa kaasup kana kriteria jalma soleh, Amiiin yaa robbal alamin
Wassalamualaikum, wr, wb..

 

 

Contoh Pidato Bahasa Jawa Berbagai Tema

 

Banyak sekali Contoh pidato yang tersedia disini dari Contoh pidato bahasa jawa, Contoh Pidato Bahasa Sunda, contoh pidato bahasa inggris singkat, contoh pidato bahasa inggris tentang pendidikan
,contoh pidato bahasa inggris tentang covid-19, pidato bahasa inggris tentang akhlak, contoh pidato bahasa inggris singkat tentang islam, materipedia.my.id, pidato bahasa inggris singkat tentang pendidikan, contoh pidato bahasa inggris tentang lingkungan, contoh pidato bahasa inggris tentang menjadi diri sendiri, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, contoh pidato bahasa jawa tentang covid-19, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, contoh pidato bahasa jawa tentang menuntut ilmu, contoh pidato bahasa jawa tentang kesehatan, pidato bahasa jawa tengah, pidato bahasa jawa krama, pidato bahasa jawa singkat tentang kebersihan . pidato bahasa sunda tentang pendidikàn, pidato bahasa sunda tentang kebersihan ,pidato bahasa sunda tentang perpisahan, pidato bahasa sunda tentang corona , pidato bahasa sunda tentang pendidikan, pidato bahasa sunda tentang akhlak, pidato bahasa sunda tentang bersyukur, pidato bahasa sunda lucu. pidato bahasa arab tentang pendidikan,pidato bahasa arab singkat dan pendek,pidato bahasa arab latin, kumpulan pidato bahasa arab, kumpulan pidato bahasa arab tentang ilmu, pidato bahasa arab tentang ibu, teks pidato bahasa arab tentang akhlak, pidato bahasa arab tentang kebersihan, pidato bahasa jepang, pidato bahasa korea tentang pendidikan, pidato bahasa arab, pidato bahasa korea tentang islam, pidato bahasa thailand, pidato bahasa inggris
pidato bahasa cina, teks bahasa korea, pidato bahasa Jerman, pidato bahasa Belanda, Pidato Bahasa Malaysia,

 

Selalu Kunjungin Selalu materipedia.my.id Untuk Mendapatkan Pidato Terbaru

 

Posting Komentar untuk "Contoh Pidato (Biantara) Bahasa Sunda Tentang Ciri-Ciri Orang Sholeh"