Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Pidato (Biantara) Bahasa Sunda Tentang Hikmah Bulan Rajab, Sya’ban, dan Ramadhan


Pidato Bahasa Sunda – Pidato yang dibuat dalam bahasa Sunda dinamakan biantara. Isinya kurang lebih sama dengan jenis pidato lainnya, yang dibuat dan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Pidato dalam bahasa sunda juga bertujuan untuk menyampaikan suatu gagasan, kepada banyak orang atau di khalayan umum. Namun isi dari pidato itu sendiri, tetap harus memiliki tujuan yang jelas.

Karena ketika kita berbicara di depan orang banyak, tentu kita harus memiliki arah pembicaraan yang jelas. Jangan sampai orang yang mendengarkan tidak merasa jelas atau paham atas apa yang disampaikan. Penyampaian pidato bahasa Sunda tentu harus disesuaikan dengan tempatnya, karena penonton harus paham apa yang sedang dibicarakan.Contoh pidato bahasa sunda singkat tentang pendidikan, kebersihan, perpisahan, kesehatan, lingkungan, narkoba, kemerdekaan, pemuda, agama, dll.

 

Tujuan Pidato

Beberapa tujuan pidato antara lain

  1. Memberikan informasi dan pemahaman kepada orang lain yang mendengarkan pidato kita
  2. Untuk mempengaruhi pendengar agar melakukan apa yang kita sampaikan
  3. Memberikan kesan positif agar orang lain senang dengan apa yang kita sampaikan sehinga orang lain semakin mudah memahami apa yang kita ungkapkan

 

Berikut ini kita akan membahas singkat tentang pengertian pidato, unsur-unsur pidato, cara berpidato agar tidak grogi. mengulas lengkap mengenai contoh pidato singkat yang baik dan benar.

Mulai dari contoh pidato bahasa jawa perpisahan, contoh pidato bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa singkat, contoh pidato bahasa jawa pendidikan, contoh pidato bahasa jawa tentang disiplin, contoh pidato bahasa jawa narkoba dll, oke sekarang kita kembali lagi ke pokok pembahasan kita yaitu tentang contoh pidato, langsung saja kita simak uraian di bawah ini.

 

 

 Berikut adalah kumpulan contoh pidato berbahasa jawa:

 

Contoh Pidato (Biantara) Bahasa Sunda Tentang Hikmah Bulan Rajab, Sya’ban, dan Ramadhan    Assalamu’alaikum Wr. Wb.

    Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbil ‘alamin, Washolatuwassalamu ’ala asrofil anbiyai walmursalin, wa ‘ala ‘alihi washobihi ajmain, ammaba’du.Anu ku simkuring dipikahormat, bapa pupuhu sakolah, wakil pupuhu, bapak ibu guru, sareng réréncangan anu ku simkuring dipikanyaah.

    Teu aya kecap anu pantes di carioskeun iwal ti manjatkeun puji syukur ka hadirat allah swt anu parantos ngalimpahkeun sagala rahmat, taufiq, sareng hidayahna kanggo urang sadaya.

    Ku kituna urang masih tiasa kénéh dipasihan rahmat anu paling éndah mangrupa kaséhatan sarta oksigén anu ku urang hirup anu haratis teu mayar sapérak-pérak acan.

    Sholawat sinareng salam, mugi-mugi tetep kacurahkeun ka junjungan nabi urang sadaya Muhammad SAW, dimana anu parantos nunjukkeun urang ti jalan anu poék ka jalan anu caang. Ku kituna ogé sami-sami urang ngaharepkeun syafaatna engkin di yaumil qiyamah. Amiin.

    Hadirin, nu kusimkuring dipikahormat.

    Dina pidato singket ieu, simkuring badé medarkeun sakedik ngenaaan kana harti sareng hikmah dibalik nami bulan rajab, sya’ban, sareng ramadhan. Sabab seueur diantara urang anu ngamangpaatkeun bulan-bulan ieu pikeun menangkeun jalan sareng kahadéan.

    Dina salah sahiji hadis ogé pernah diterangkeun, yén bulan rajab téh mangrupakeun bulan keur urang melak kahadéan, sya’ban nyaéta bulan keur urang nyiramanana, sareng ramadhan nyaéta bulan dimana urang tiasa manén tina kahadéan hirup.


    Hadirin, nu kusimkuring dipikahormat.

    Nu kahiji nyaéta naon hikmah dibalik bulan rajab téh? Bulan Rajab dicandak dina kecap rojaba, (ارجبوعن القتال  بمعنى كفوا عنه), nu ngabogaan makna adhim (agung), hal ieu disababkeun da harita mah bangsa Arab téh ngagungkeun pisan kana bulan rajab, sapertos henteu ngalakukeun peperangan dina bulan ieu.

    Salian éta, bulan Rajab ogé ngagaduhan dua sebutan, nyaéta al-Aṣab (pencurahan) sareng al-Asham (tuli). Disebutkeun al-Ashab sabab dina bulan ieu mah rahmat téh turun ka umat nabi Muhammad SAW. Sedengkeun disebut al-Aṣam sabab dina bulan ieu kapungkur mah teu aya atawa teu kadéngé suara peperangan jeung sora pedang.

    Salajengna nyaéta nu kadua, bulan Sya’ban. Di tilik tina cariosan syeikh Abdurrazaq as-Sa’di, dipasihan nami Sya’ban téh sabab harita mah sadaya kabilah Arab papencar jeung papisah sabot peperangan, sateu acan saméméhna nyicing teu kamana-mana, sabab diharamkeun ngalakukeun perang di bulan Rajab téh.

    Sami halna sareng bulan Rajab, bulan Sya’ban ogé ngabogaan sesebutan, nyaéta sok disebut bulan al-Qaṣir nu hartina éta singket atawa péndék. Hal ieu mereun disababkeun kalobaan manusa ngadago-dago datangna bulan suci Ramadan nu datang saparantos bulan Sya’ban.

    Urang salaku umat islam tangtuna ogé ngadago-dago ahir di bulan sya’ban ieu, pikeun nyaksian sareng ningali hilal datangna bulan suci Ramadan anu ku urang muliakeun. Pernyataan ieu sami halna sakumaha anu parantos disebutkeun ku Syeikh Muhammad Ali Attum.

    Nu katilu, atawa anu pamungkas nyaéta bulan Ramadhan. Ramadhan bahasa asalna tina kecap Ramadha nu hartina panas. Aya seueur versi kunaon bulan ieu disebut nami ramadhan téh. Sala sahijina nyaéta nu nyatakeun yén bulan ieu disebut Ramadhan téh sabab biasana mah bulan ieu sok paampok sareng musim panas di jazirah Arab harita mah.

    Salian éta, aya ogé anu miboga pamanggih lian, nyaéta sabab jalmi-jalmi nu shaum dibulan puasa mah ngarasakeun panas sareng nahan lapar.

    Sedengkeun sebutan bulan Ramadhan anu teu bireuk deui keur urang, di antarana: Kahiji, syahrul quran. Disebut kitu lantaran Al-Quran diturunkeuna dina bulan ieu. Kadua, syahrul maghfiroh, sabab dosa-dosa urang tiasa dihampura dina bulan ieu. Katilu, syahru shiyam, sabab urang émang diwajibkeun ngalakukeun ibadah saum dina bulan ieu.

    Hadirin, nu ku simkuring dipikahormat.

    Mugia Allah tiasa ngalimpahkeun barokahna ka urang sadaya di bulan Rajab, Sya’ban, sareng mugia urang sadaya dipasihan umur panjang dugi ka panggihna bulan suci Ramadan. Amin, amin, yaa robbal alamin.

    Hadirin, bapa, Ibu guru sareng rerencangan anu kusimkuring dipikanyaah.

    Rupina cekap sakitu waé anu tiasa ku simkuring kapihatur dina pidato ngenaan harti sareng hikmah bulan rajab, sya’ban sareng ramadhan ieu. Hapunten bilih aya basa nu kirang entep saureuhna atanapi kecap anu kirang merenah larapna, mugi kersa dihapunten.

    Hatur nuhun kana perhatosan nana
    وَبِااللهِ تَوْفِقْ والْهِدَيَة وَالرِّضَا وَ الْعِنَايَة
    Wassalamu’alaikum Wr. Wb..


 

 

Contoh Pidato Bahasa Jawa Berbagai Tema

 

Banyak sekali Contoh pidato yang tersedia disini dari Contoh pidato bahasa jawa, Contoh Pidato Bahasa Sunda, contoh pidato bahasa inggris singkat, contoh pidato bahasa inggris tentang pendidikan
,contoh pidato bahasa inggris tentang covid-19, pidato bahasa inggris tentang akhlak, contoh pidato bahasa inggris singkat tentang islam, materipedia.my.id, pidato bahasa inggris singkat tentang pendidikan, contoh pidato bahasa inggris tentang lingkungan, contoh pidato bahasa inggris tentang menjadi diri sendiri, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, contoh pidato bahasa jawa tentang covid-19, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, contoh pidato bahasa jawa tentang menuntut ilmu, contoh pidato bahasa jawa tentang kesehatan, pidato bahasa jawa tengah, pidato bahasa jawa krama, pidato bahasa jawa singkat tentang kebersihan . pidato bahasa sunda tentang pendidikàn, pidato bahasa sunda tentang kebersihan ,pidato bahasa sunda tentang perpisahan, pidato bahasa sunda tentang corona , pidato bahasa sunda tentang pendidikan, pidato bahasa sunda tentang akhlak, pidato bahasa sunda tentang bersyukur, pidato bahasa sunda lucu. pidato bahasa arab tentang pendidikan,pidato bahasa arab singkat dan pendek,pidato bahasa arab latin, kumpulan pidato bahasa arab, kumpulan pidato bahasa arab tentang ilmu, pidato bahasa arab tentang ibu, teks pidato bahasa arab tentang akhlak, pidato bahasa arab tentang kebersihan, pidato bahasa jepang, pidato bahasa korea tentang pendidikan, pidato bahasa arab, pidato bahasa korea tentang islam, pidato bahasa thailand, pidato bahasa inggris
pidato bahasa cina, teks bahasa korea, pidato bahasa Jerman, pidato bahasa Belanda, Pidato Bahasa Malaysia,

 

Selalu Kunjungin Selalu materipedia.my.id Untuk Mendapatkan Pidato Terbaru

 

Posting Komentar untuk "Contoh Pidato (Biantara) Bahasa Sunda Tentang Hikmah Bulan Rajab, Sya’ban, dan Ramadhan"