Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Pidato (Biantara) Bahasa Sunda Tentang Pépéling Urang Hirup Didunya!


Pidato Bahasa Sunda – Pidato yang dibuat dalam bahasa Sunda dinamakan biantara. Isinya kurang lebih sama dengan jenis pidato lainnya, yang dibuat dan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Pidato dalam bahasa sunda juga bertujuan untuk menyampaikan suatu gagasan, kepada banyak orang atau di khalayan umum. Namun isi dari pidato itu sendiri, tetap harus memiliki tujuan yang jelas.

Karena ketika kita berbicara di depan orang banyak, tentu kita harus memiliki arah pembicaraan yang jelas. Jangan sampai orang yang mendengarkan tidak merasa jelas atau paham atas apa yang disampaikan. Penyampaian pidato bahasa Sunda tentu harus disesuaikan dengan tempatnya, karena penonton harus paham apa yang sedang dibicarakan.Contoh pidato bahasa sunda singkat tentang pendidikan, kebersihan, perpisahan, kesehatan, lingkungan, narkoba, kemerdekaan, pemuda, agama, dll.

 

Tujuan Pidato

Beberapa tujuan pidato antara lain

  1. Memberikan informasi dan pemahaman kepada orang lain yang mendengarkan pidato kita
  2. Untuk mempengaruhi pendengar agar melakukan apa yang kita sampaikan
  3. Memberikan kesan positif agar orang lain senang dengan apa yang kita sampaikan sehinga orang lain semakin mudah memahami apa yang kita ungkapkan

 

Berikut ini kita akan membahas singkat tentang pengertian pidato, unsur-unsur pidato, cara berpidato agar tidak grogi. mengulas lengkap mengenai contoh pidato singkat yang baik dan benar.

Mulai dari contoh pidato bahasa jawa perpisahan, contoh pidato bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa singkat, contoh pidato bahasa jawa pendidikan, contoh pidato bahasa jawa tentang disiplin, contoh pidato bahasa jawa narkoba dll, oke sekarang kita kembali lagi ke pokok pembahasan kita yaitu tentang contoh pidato, langsung saja kita simak uraian di bawah ini.

 

 

 Berikut adalah kumpulan contoh pidato berbahasa jawa:

 

Contoh Pidato (Biantara) Bahasa Sunda Tentang Pépéling Urang Hirup Didunya!Assalamualaikum Wr. Wb..

Alhamdulillah wasyukurillah, pangersa kanggo bapa/ibu pupuhu sakola, pangersa bapa/miwah ibu guru anu ku simkuring di mulyakeun, sareng pangersa réréncangan anu ku simabdi pikahormat.

Langkungkung tipayun sateuacana sumangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka gusti nu maha suci. Alhamdulillah ku rahmat sareng hidayah manténa dina danget ieu urang sadaya dipaparin kasehatan sareng nikmat islam dugi ka urang sadaya tiasa kempél ngariung pateupung lawung di ieu kasempatan.

Dina dageut ieu simkuring badé ngabiantarakeun hiji biantara kalayan singket ngeunaan kana pépéling keur urang hirup didunia ieu, dina judul biantara nu baris badé dikapindang keun nyaéta pépéling kanggo urang keu hirup di dunya.


Nah, hadirin anu kusimkuring dipikahormat. Urang hirup di dunya téh moal tiasa salawasna, sakapeung mah kadang urang sok ti kusruk ti tajong nepi ka ragag ku lantaran sabab urang mung ukur sibuk neangan kabagjaan pikeun dunya hungkul, dugi ka urang poho keur pibeukeulan hirup di kalanggengan alam engkina, nyaéta alam akhérat.

Dulur-dulur sakalian, nu ku simkuring dipikahormat.. Teu salah émang lamun ceunah urang néangan kabagjaan di alam dunya, tapi kahadé ulah neupi ka poho kanu pancen utama urang hirup di dunya ieu, nyaéta séja ibadah ka mantena!

Dulur-dulur sakalian.. Ayeuna mumpung urang masih aya kénéh di alam dunya iéu, hayu urang mangga nyieun kahadéan sa loba-lobana. Jadikeun diri urang supados tiasa mangpaat ka sasama, boh keur diri sorangan boh keur batur.

Hayu urang silih tutulung kanu butuh tatalang kanu susah, Bikeun naon nu tiasa ku urang dibikeun, sok sanajan saleutik naon baé lamun éta émang aya mangpaatna keur nu lian mangga urang silih tulungan.

Sarta urang kudu daék akur jeung saha baé, lobakeun dulur ulah malah pa téangan-téangan musuh, ceuk kolot urang ogé kapan aya paribasa kieu : “Babaturan sarébu can cekap, tapi musuh hiji kalobaan teuing.”

Nah, jadi nu ngarana silaturahmi mah éta téh tiasa bakal manjangkeun rejeki sareng majangkeun umur, tah kitu mereun kacindékana mah…??? Jadi, sumangga urang tutulung kanu butuh tatalang kanu susah, ti ayena kasasaha baé.

Nah, mung sakitu waé meren pidato singkét ti simkuring, hapunteun pisan bilih aya basa anu teu merenah sareung teu leureus saur agama.

Mun beneur nya étamah kaluarna tinu agama, mun salah mah nya éta leureus pisan tina kahilapan ti simkuring, hatur nuhun kasadayana.
wassalamualaikum Wr. Wb

 

 

Contoh Pidato Bahasa Jawa Berbagai Tema

 

Banyak sekali Contoh pidato yang tersedia disini dari Contoh pidato bahasa jawa, Contoh Pidato Bahasa Sunda, contoh pidato bahasa inggris singkat, contoh pidato bahasa inggris tentang pendidikan
,contoh pidato bahasa inggris tentang covid-19, pidato bahasa inggris tentang akhlak, contoh pidato bahasa inggris singkat tentang islam, materipedia.my.id, pidato bahasa inggris singkat tentang pendidikan, contoh pidato bahasa inggris tentang lingkungan, contoh pidato bahasa inggris tentang menjadi diri sendiri, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, contoh pidato bahasa jawa tentang covid-19, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, contoh pidato bahasa jawa tentang menuntut ilmu, contoh pidato bahasa jawa tentang kesehatan, pidato bahasa jawa tengah, pidato bahasa jawa krama, pidato bahasa jawa singkat tentang kebersihan . pidato bahasa sunda tentang pendidikàn, pidato bahasa sunda tentang kebersihan ,pidato bahasa sunda tentang perpisahan, pidato bahasa sunda tentang corona , pidato bahasa sunda tentang pendidikan, pidato bahasa sunda tentang akhlak, pidato bahasa sunda tentang bersyukur, pidato bahasa sunda lucu. pidato bahasa arab tentang pendidikan,pidato bahasa arab singkat dan pendek,pidato bahasa arab latin, kumpulan pidato bahasa arab, kumpulan pidato bahasa arab tentang ilmu, pidato bahasa arab tentang ibu, teks pidato bahasa arab tentang akhlak, pidato bahasa arab tentang kebersihan, pidato bahasa jepang, pidato bahasa korea tentang pendidikan, pidato bahasa arab, pidato bahasa korea tentang islam, pidato bahasa thailand, pidato bahasa inggris
pidato bahasa cina, teks bahasa korea, pidato bahasa Jerman, pidato bahasa Belanda, Pidato Bahasa Malaysia,

 

Selalu Kunjungin Selalu materipedia.my.id Untuk Mendapatkan Pidato Terbaru

 

Posting Komentar untuk "Contoh Pidato (Biantara) Bahasa Sunda Tentang Pépéling Urang Hirup Didunya!"