Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Pidato (Biantara) Bahasa Sunda Tentang Mieling Poe Pendiknas “Hari Pendidikan Nasional”


Pidato Bahasa Sunda – Pidato yang dibuat dalam bahasa Sunda dinamakan biantara. Isinya kurang lebih sama dengan jenis pidato lainnya, yang dibuat dan disampaikan dalam bahasa Indonesia. Pidato dalam bahasa sunda juga bertujuan untuk menyampaikan suatu gagasan, kepada banyak orang atau di khalayan umum. Namun isi dari pidato itu sendiri, tetap harus memiliki tujuan yang jelas.

Karena ketika kita berbicara di depan orang banyak, tentu kita harus memiliki arah pembicaraan yang jelas. Jangan sampai orang yang mendengarkan tidak merasa jelas atau paham atas apa yang disampaikan. Penyampaian pidato bahasa Sunda tentu harus disesuaikan dengan tempatnya, karena penonton harus paham apa yang sedang dibicarakan.Contoh pidato bahasa sunda singkat tentang pendidikan, kebersihan, perpisahan, kesehatan, lingkungan, narkoba, kemerdekaan, pemuda, agama, dll.

 

Tujuan Pidato

Beberapa tujuan pidato antara lain

  1. Memberikan informasi dan pemahaman kepada orang lain yang mendengarkan pidato kita
  2. Untuk mempengaruhi pendengar agar melakukan apa yang kita sampaikan
  3. Memberikan kesan positif agar orang lain senang dengan apa yang kita sampaikan sehinga orang lain semakin mudah memahami apa yang kita ungkapkan

 

Berikut ini kita akan membahas singkat tentang pengertian pidato, unsur-unsur pidato, cara berpidato agar tidak grogi. mengulas lengkap mengenai contoh pidato singkat yang baik dan benar.

Mulai dari contoh pidato bahasa jawa perpisahan, contoh pidato bahasa jawa, contoh pidato bahasa jawa singkat, contoh pidato bahasa jawa pendidikan, contoh pidato bahasa jawa tentang disiplin, contoh pidato bahasa jawa narkoba dll, oke sekarang kita kembali lagi ke pokok pembahasan kita yaitu tentang contoh pidato, langsung saja kita simak uraian di bawah ini.

 

 

 Berikut adalah kumpulan contoh pidato berbahasa jawa:

 

Contoh Pidato (Biantara) Bahasa Sunda Tentang Mieling Poe Pendiknas “Hari Pendidikan Nasional”    Mieling Poe Pendiknas “Hari Pendidikan Nasional”

    Assalamu’alaikum Wr. Wb..


    Bapa/Ibu guru, sareng kapala sakola anu ku simkuring dipihormat. Anu luhung ku elmu panimu, sareng jembar ku karsa, karya katut pangalaman. Oge rerencangan para siswa nu ku simkuring di piheman.

    Puji Sinareng syukur Alhamdulillah urang sanggakeun ka zat Illahi Rabbi Allah SWT mungguhing ku kakawasaan anjeun-Na urang sadayana tiasa diparengkeun riung mungpulung patepung lawung bari nyucruk elmu pangaweruh, patepung raray, patarema panangan bari nyiar pangabisa, bongkok ngaronyok paamprok jonghok.

    Dina kasempetan ieu simkuring kenging pancen pikeun biantara dina raraga hari pendidikan nasional 2 mei taun (…).

    Nanging sateuacana bade tamada ka wargi sadaya neda ampun paralun bilih aya nu luhung kaluhuran, sih hapunten anu kasuhun, margi saestuna simkuring miskin ku pangarti malarat ku pangabisa, rumaos teu bodo-bodo acan.

    Hadirin anu ku simkuring di pihormat, simkuring neda widi bade maksakeun bae diajar cumarita payuneun wargi sadaya. Dinten ieu, urang sadayana sasarengan mieling hari pendidikan nasional nu diabadikeun dina satiap tanggal 2 mei.

    Naon margina hari pendidikan ditetepkeun dina tanggal 2 mei teh? Saleresna tanggal eta dicandak tina tanggal kalahiran salah saurang tokoh pendidikan indonesia nyaeta Doktor Suwardi Suryaningrat nu katelahna Ki Hajar Dewantara.

    Dupi tujuan urang ngayakeun paringetan ieu kajabi kanggo ngahormat sareng ngemut-ngemut kana jasa-jasa anjeuna dina nyonto ngenaan pendidikan di nagara urang.

    Sapertos anu kauninga ku urang sadayana, yen masalah pendidikan hiji hal anu kacida pentingna kanggo urang sadayana, khususna para pamuda pamudi tunas bangsa pewaris cita-cita nuju kana masyarakat anu subur makmur gemah ripah repeh rapih.

    Hadirin nu ku simkuring di pihormat, dina kasempetan ieu, peryogi simkuring ngadugikeun tujuan pendidikan nasional diantawisna nyaeta :

    • Anu kahiji ningkatkeun katakwaan ka Allah SWT, nyaeta ngajalankeun sagala parentahna jeung ngajauhan sagala anu dilarangna.

    Ngemutkeun dawuhan Allah dina Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13. “Inna akromakum indallaahi atqokum,” Anu hartosna : “Saenya-enyana anu pang mulia-muliana nyaeta jalma anu pang takwana ka Kami.”

    • Saterasna nu kadua, ningkatkeun kacerdasan jeung katerampilan bangsa anu saluyu jeung bakat, tabiat anu aya di urang sadaya. Dawuhan rasulullah SAW : “I’maluu ‘alaa makaanatikum,” Anu hartosna: “Prak geura digawe sacabak-cabakna.”

    • Saterasna anu katilu, mere didikan jeung atikan ku budi pakerti anu pinuji.

    • Anu kaoopat, nguatkeun kapribadian-kapribadian anu mandiri nu kudu di pertahankeun nurutkeun kaedah-kaedah nu aya dina pancasila jeung undang-undang dasar sarebu salapan ratus opat puluh lima.

    • Anu kalima, ngandelan sumanget kabangsaan sangkan bisa nuwuhkeun manusa-manusa pangwangunan nu kuat mentalna hade budi parangina.  

    Hadirin nu ku simkuring di pihormat, ku ayana kasempetan ieu mangga urang usaha pikeun nuwuhkeun sumanget jeung rasa kabangsaan di diri urang sadayana anu parantos dicontokeun ku Bapa Pendidikan Ki Hajar Dewantara.

    Teu hilap ka rerencangan para pelajar hayu urang babarengan giat diajar sing jadi jalma anu cerdas jeung terampil tur boga budi parangi anu hade.

    Rupina sakitu anu kapihatur kapayuneun Para Bapa, Ibu sareng saderek sadaya mugi-mugi pedaran anu nembe aya gunana katut manfaatna. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.


 

 

Contoh Pidato Bahasa Jawa Berbagai Tema

 

Banyak sekali Contoh pidato yang tersedia disini dari Contoh pidato bahasa jawa, Contoh Pidato Bahasa Sunda, contoh pidato bahasa inggris singkat, contoh pidato bahasa inggris tentang pendidikan
,contoh pidato bahasa inggris tentang covid-19, pidato bahasa inggris tentang akhlak, contoh pidato bahasa inggris singkat tentang islam, materipedia.my.id, pidato bahasa inggris singkat tentang pendidikan, contoh pidato bahasa inggris tentang lingkungan, contoh pidato bahasa inggris tentang menjadi diri sendiri, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, contoh pidato bahasa jawa tentang covid-19, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, contoh pidato bahasa jawa tentang menuntut ilmu, contoh pidato bahasa jawa tentang kesehatan, pidato bahasa jawa tengah, pidato bahasa jawa krama, pidato bahasa jawa singkat tentang kebersihan . pidato bahasa sunda tentang pendidikàn, pidato bahasa sunda tentang kebersihan ,pidato bahasa sunda tentang perpisahan, pidato bahasa sunda tentang corona , pidato bahasa sunda tentang pendidikan, pidato bahasa sunda tentang akhlak, pidato bahasa sunda tentang bersyukur, pidato bahasa sunda lucu. pidato bahasa arab tentang pendidikan,pidato bahasa arab singkat dan pendek,pidato bahasa arab latin, kumpulan pidato bahasa arab, kumpulan pidato bahasa arab tentang ilmu, pidato bahasa arab tentang ibu, teks pidato bahasa arab tentang akhlak, pidato bahasa arab tentang kebersihan, pidato bahasa jepang, pidato bahasa korea tentang pendidikan, pidato bahasa arab, pidato bahasa korea tentang islam, pidato bahasa thailand, pidato bahasa inggris
pidato bahasa cina, teks bahasa korea, pidato bahasa Jerman, pidato bahasa Belanda, Pidato Bahasa Malaysia,

 

Selalu Kunjungin Selalu materipedia.my.id Untuk Mendapatkan Pidato Terbaru

 

Posting Komentar untuk "Contoh Pidato (Biantara) Bahasa Sunda Tentang Mieling Poe Pendiknas “Hari Pendidikan Nasional”"