Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Pidato Malaysia Bertajuk Guru Berintegriti Penjana Transformasi Pendidikan Negara


Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak untuk menyatakan selamat, menyambut kedatangan tamu, memperingati hari-hari besar tertentu, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Pada hakikatnya pidato termasuk seni monolog dalam keterampilan berbicara. Pidato bersifat dua arah, yaitu pembicara harus memperhatikan lawan bicaranya walaupun pembicara lebih banyak mendominasi pembicaraan. Lawan bicara harus mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan pembicara baik berupa kata-kata (verbal) atau bukan kata-kata (non verbal) sehingga apa yang disampaikan dapat diterima dipahami dengan sempurna. Pidato biasanya disampaikan oleh pemimpin atau orang yang dianggap penting untuk memberikan arahan atau nasihat kepada para pendengarnya, karena fungsi dari pidato adalah untuk memberikan informasi, nasihat, motivasi, peringatan, dan pengetahuan. Agar pidato kita bisa diterima dengan baik oleh audien, ucapan atau kalimat harus disusun dengan baik dan rapi sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Kalimat yang tersusun secara runut dan sistematis supaya enak didengarkan serta dapat memberikan kesan positif bagi orang yang mendengarkan.

 

Pidato juga dikatakan sebagai penyampaian pikiran secara lisan di depan penonton atau pendengar. Tujuan pidato dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

 • Informatif

Pidato informatif bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar. Berupa petunjuk tentang sesuatu, pengarahan tentang masalah tertentu, dan penjelasan tentang obyek tertentu.

 • Rekreatif

Pidato rekreatif bertujuan untuk menghibur para pendengar. Saat menyampaikan pidato, orator perlu menyelipkan beberapa hiburan, sehingga pidato yang disampaikan dapat tercapai.

 • Persuasif

Tujuan pidato persuasif adalah untuk memengaruhi para pendengar. Pada saat menyampaikan informasi, orator perlu memengaruhi atau mengajak.

Sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dan dilaksanakan oleh pendengar dalam kehidupannya sehari-hari.

 

Sistematika Pidato

 1. Pengantar:disampaikan untuk menarik perhatian pendengar serta memberikan gambaran tentang urutan penyajian.
 2. Isi pidato:untuk menyampaikan pernyataan tentang pokok-pokok permasalahan, mengajukan fakta-fakta untuk membuktikan masalah yang dibahas, dan menolak fakta-fakta yang berlawanan.
 3. Penutup: mengemukakan kesimpulan atau rekaputulasi dari sesuatu yang disampaikan secara bulat mengenai masalah yang dibicarakan.


Berikut Contoh Pidatonya:

 

 Contoh Pidato Malaysia Bertajuk Guru Berintegriti Penjana Transformasi Pendidikan Negara

 

Assalamu Alaikum wr. wb.

Aprisiasi buat guru-guru berintegriti ; Saya bawakan idea bermisi dalam maudhu bicara berbunyi Guru Berintegriti Penjana Transformasi Pendidikan Negara.

Terima kasih saudara pengerusi, panel juri penjunjung kesaksamaan, dif-dif kehormat, kelompak pendidik bestari, hadirin pendengar yang dikasihi, dekat di hati. Assalamualaikum warahmatuallahi wabarakatuh dan salam 1Malaysia, berbunga kemesraan.

Daku tujukan pidato ini buat keluarga tercinta di daerah terpencil sana, tanpa jemu dan kecewa sentiasa bersama hingga mendidik aku dewasa sebagai bakal guru bahasa.

Hadirin dan hadirat,

Ayuh kita telusuri, hayati dan mula untuk merungkai kata yang tersurat dari bait maudhu bicara saya. Guru berintegriti dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka didefinisikan sebagai guru yang punyai kejujuran, ketulusan dan penjana membawa maksud alat atau sesuatu dan transformasi pendidikan negara pula membawa maksud perubahan bentuk pendidikan negara khususnya.

Secara generalisasinya,  Menurut  Perdana Menteri 1 Malaysia, YAB Dato Seri Najib Tun Abdul Razak,  masyarakat berintegriti membentuk bangsa bermaruah menuntut kita menganalisis atas satu sintesis tentang susur galur sejarah pendidikan negara dan dibajai dan disemai dengan roh integriti bermisi.  Usaha dalam memartabatkan integriti dan tidak dilupa tuai hasil yang berbuah daripada pengaplikasi integriti tersebut dalam memperkasa ilmu dan memartabatkan bangsa. Justeru, bagi mengupas dan mengulas persoalan ini, 3 perspektif utama saya ajukan.

Pertama,  pengaplikasian intgeriti dalam mewarnai citra pendidikan negara, kedua, usaha yang dicanai dalam membudayakan integriti, seterusnya, hasil kejayaan pembentukan maruah bangsa. Yang akhirnya, membina dan mempertingkatkan integriti manusia pastinya terserlah kebenaran dan membuka minda peria dan juwita dalam memahami masyarakat yang berintegriti membentuk bangsa bermaruah.

Sidang saksi bermisi, saudara dan saudari.

Pertama- Pengaplikasian integriti dalam mewarnai citra pendidikan negara

Mungkin kini sudah  begitu lama untuk kita bangkitkan, untuk kita ungkitkan betapa untuk kita bangun meratapi muram durja, meratapi keagungan bumi Melaka gugur rebah dimamah penjajah durjana akibat integriti tidak menjadi suaka. Rentetan penjajahan ini terus menerus sehinggakan 400 tahun tanah tercinta ini dirobek dan diperkosa sesuka hati oleh tangan yang punya kuasa dunia.

Justeru kita perteguhkan integriti untuk menuntut bela dengan kesepaduan golongan bangsawan dan rakyat biasa, cendiakawan muda dan tua, golongan pendidik dan ilmuan turut sama memacu usaha ke arah kemerdekaan negara. Maka dengan rencah integriti, rempahnya toleransi, kaum muda dan tua bersatu hati bersama berdiplomasi menuntut kemerdekaan ibu pertiwi kemuncak ceritra, tersingkap di balik tabir sejarah kemerdekaan negara. 5 dasawarsa dahulu bukti jelas masyarakat berintegriti membentuk bangsa bermaruah dan berintelektual tinggi. Siapa penerusnya? Kita, generasi pendidik Zaba inilah pemacu dan penjana transformasi pendidikan negara untuk mencapai matlamatnya yang bervisi, asas perubahan landskap pendidikan bertaraf antarabangsa.

Saudara dan saudari, sidang penonton yang penuh santun,  ke-2 ; Usaha yang dicanai dalam membudayakan integriti.

Dalam mengharungi  ledakan dan hambatan mehnah dan tribulasi, usaha perlu difikirkan kerana dengan usaha yang mampan Lopez Disequira menjumpai tanjung harapan.

Justeru, gagasan modal insan diperkenalkan. Ia membentuk personaliti  unggul dari gerakan glokal, asas pembentukan modal insan ini kita pupuk dari rebung, dari anak kecil mengenal alif bata ta hinggalah mahasiswa dan mahasiswi di universiti. Namun, terkesima seketika saya, apa usaha memurnikannya? Adakah sekali lagi guru dipertanggungjawabkannya?

Ya, kewibawaan guru berintegriti sekali lagi diguna bagi menjayakannya, kempen-kempen budi bahasa dan nilai-nilai murni dari peringkat sekolah diwujudkan, semuanya demi matlamat yang tersemat menyahut seruan cabaran  ke-4 Wawasan 2020 yang semakin dialpakan, satu visi ke arah masyarakat yang mempunyai nilai dan moral yang teguh, lantas membentuk dan membina pendidikan berkualiti dengan penekanan bukan hanya ujian semata, tetapi juga nilai dalam hati anak-anak muda.

Saudara-saudari, ke-3 ; Transformasi pendidikan ke arah pembentukan maruah bangsa

5 dasawarsa telah kita lalui, kini negara dalam kerangka pendidikannya jelas bermatlamat seperti yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Melahirkan individu yang seimbang dan harmonis dari segenap aspek, baik rohani, jasmani, emosi, intelek dan sosial. Guru menjadi agen untuk melakukan perubahan yang kita canangkan sejak sekian lama dalam falsafah ini hinggalah lahirlah pelbagai dasar baharu seperti pelaksanaan KSSR, KSSM, pertambahan sekolah-sekolah kluster dan sekolah berprestasi tinggi. Semua ini jelas, membawa kita ke tahap yang lebih baik, sebuah pendidikan bertaraf antarabangsa.

Maka, guru yang mengajar juga seharusnya berprinsip dan berintensif dalam pengamalan budaya kerja cemerlang, berfikiran ke hadapan dan semangat serta motivasi cekal yang tinggi menjulang, agar harapan membawa pendidikan negara kita ke arah peningkatan dan pembaharuan mapan dapat dicapai.

Pada penghujung bicara, jelas tertera, tatkala kita jadikan integriti  sebagai budaya dan pegangan, maka impaknya bangsa yang dulu tertiarap dimamah, kini kembali tegak bermaruah. Yang dahulunya pendidikan hanya mengenal erti baca dan mengira, kita sudah mampu mencipta teori dan revolusi nyata.

Ingat,   jangan biar ayam direban disambar helang, jangan biarkan padi di tangan menjadi lalang, mari bangkit pendidik bervisi, kita cintakan ilmu, kita cintakan integriti kerana peradaban bangsa bertamadun dikenali oleh sejarah sebagai bangsa yang terdidik dengan ilmu dan integriti. Dalam meredah segala rencam ini,kita sedar dan yakin bahawa guru yang berintegritilah yang menjadi agen pembaharuan, pelaksana dasar kemajuan cemerlang, dan pembentuk khalifah tamadun gemilang. Guru sebagai pemacu transformasi pendidikan negara terbilang.

Sekian, wabillah hitaufik walhidayah wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

 Contoh Naskah Pidato Singkat dalam Berbagai Tema

 

 

Banyak sekali Contoh pidato yang tersedia disini dari Contoh pidato bahasa jawa, Contoh Pidato Bahasa Sunda, contoh pidato bahasa inggris singkat, contoh pidato bahasa inggris tentang pendidikan
,contoh pidato bahasa inggris tentang covid-19, pidato bahasa inggris tentang akhlak, contoh pidato bahasa inggris singkat tentang islam, pidato bahasa inggris singkat tentang pendidikan, contoh pidato bahasa inggris tentang lingkungan, contoh pidato bahasa inggris tentang menjadi diri sendiri, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, contoh pidato bahasa jawa tentang covid-19, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, contoh pidato bahasa jawa tentang menuntut ilmu, contoh pidato bahasa jawa tentang kesehatan, pidato bahasa jawa tengah, pidato bahasa jawa krama, pidato bahasa jawa singkat tentang kebersihan .

 

Orang lain juga menelusuri

 • impromptu adalah
 • jelaskan tujuan orang melakukan pidato
 • bagaimana konsep urutan dari isi pidato
 • bagaimana melakukan pidato dengan baik
 • sebutkan langkah-langkah menulis pidato
 • sebutkan metode pidato 
 • contoh pidato lisan
 • contoh pidato tentang lingkungan
 • contoh pidato tentang covid-19
 • contoh pidato perpisahan
 • contoh pidato islami
 • contoh pidato pendidikan
 • contoh pidato yang menarik dan tidak membosankan
 • contoh pidato persuasif

 

Posting Komentar untuk "Contoh Pidato Malaysia Bertajuk Guru Berintegriti Penjana Transformasi Pendidikan Negara"