Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Pidato Bahasa Malaysia Tema Insan Cemerlang Negara Gemilang


Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak untuk menyatakan selamat, menyambut kedatangan tamu, memperingati hari-hari besar tertentu, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Pada hakikatnya pidato termasuk seni monolog dalam keterampilan berbicara. Pidato bersifat dua arah, yaitu pembicara harus memperhatikan lawan bicaranya walaupun pembicara lebih banyak mendominasi pembicaraan. Lawan bicara harus mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan pembicara baik berupa kata-kata (verbal) atau bukan kata-kata (non verbal) sehingga apa yang disampaikan dapat diterima dipahami dengan sempurna. Pidato biasanya disampaikan oleh pemimpin atau orang yang dianggap penting untuk memberikan arahan atau nasihat kepada para pendengarnya, karena fungsi dari pidato adalah untuk memberikan informasi, nasihat, motivasi, peringatan, dan pengetahuan. Agar pidato kita bisa diterima dengan baik oleh audien, ucapan atau kalimat harus disusun dengan baik dan rapi sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Kalimat yang tersusun secara runut dan sistematis supaya enak didengarkan serta dapat memberikan kesan positif bagi orang yang mendengarkan.

 

Pidato juga dikatakan sebagai penyampaian pikiran secara lisan di depan penonton atau pendengar. Tujuan pidato dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

 • Informatif

Pidato informatif bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar. Berupa petunjuk tentang sesuatu, pengarahan tentang masalah tertentu, dan penjelasan tentang obyek tertentu.

 • Rekreatif

Pidato rekreatif bertujuan untuk menghibur para pendengar. Saat menyampaikan pidato, orator perlu menyelipkan beberapa hiburan, sehingga pidato yang disampaikan dapat tercapai.

 • Persuasif

Tujuan pidato persuasif adalah untuk memengaruhi para pendengar. Pada saat menyampaikan informasi, orator perlu memengaruhi atau mengajak.

Sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dan dilaksanakan oleh pendengar dalam kehidupannya sehari-hari.

 


Berikut Contoh Pidatonya:

 

 Contoh Pidato Bahasa Malaysia Tema Insan Cemerlang Negara Gemilang

 


Assalamualaikum Wr.Wb.

Emas sarat tampak memikat,
Hiasi dulang berisi gelang,
Kualiti hebat prestasi ditingkat,
Insan cemerlang negara gemilang.
 
Cetusan barakah buat peneraju acara,
Saf kehakiman intelektual berkarisma,
Sidang hadirin warga dewan berwibawa..
Assalamualaikum w.b.t. dan salam karisma…
 
Hari  ini,  pertandingan  ini  bukanlah  pertandingan  akademi  piala  fantasia,  maka  saya
bukanlah Mawi ataupun Faizal, tetapi pelajar akademi Institut Pendidikan Guru Malaysia
yang  akan  menyampaikan  sebuah  pidato  bertajuk  Insan  Cemerlang,  Negara
Gemilang.   
 
Sidang pendidik yang dikasihi sekalian,
 
 
Frasa  insan  cemerlang  menurut  Dato  Nordin  Kardi,  Naib  Canselor  UUM  ialah
insan  yang  berdaya  saing  dan  mampu  memanipulasikan  dirinya  ke  arah  kemajuan
seiring perkembangan zaman.
 
 
Tun  Dr  Mahathir  Mohamad  berkata,  frasa  negara  gemilang  ialah  negara  yang
dipimpin  oleh  pemimpin  berwibawa  serta  mampu  mencapai  keseimbangan  dalam
segala aspek termasuk politik, ekonomi mahupun sosial.
 
 
Sidang penonton yang penuh santun,
 
 
Bicara  saya  yang  pertama  ialah  insan  berintegiti  negara  dijulang.  integriti
membawa  maksud  nilai  kejujuran  dan  keperibadian  yang  luhur  menjadikan  negara
dipandang  hemah  dan  mulia  oleh  seantero  dunia.  Masayarakat  yang  memahami  nilai-
nilai  kemanusiaan  yang  harus  menjadi  amalan  bagi  mementuk  insan  cemerlang.
Sebagai warganegara Malaysia, saya sangat berbangga kerana rakyat negara ini sudah
mempunyai  nilai  integriti  yang  baik.  Buktinya,  apabila  seorang  pegawai  TLDM  iaitu
Bakhri  Shah  Abdullah  dari  Kt  Sultan  Idris  (1)  Pengkalan  Lumut  yang  dilaporkan  oleh
akhbar  Berita  Harian  pada  15  Jun  2009  telah  menerima  Pedang  Kehormat  Kesatuan
Britannia dan beliau merupakan orang bukan British pertama menerima anugerah itu.  
Selain beliau, nilai integiti ini juga telah menjadikan rakyat kita antara usahawan berjaya.
Ku  Azhar  Ku  Abd  Razak  merupakan  bekas  tentera  dan  kini  beliau  antara  usahawan
berjaya  negara  dengan kejayaan  membuka  syarikat  perusahaan feri  terbesar  Malaysia
iaitu  JMV  Tradetech.  Kejayaan  syarikat  beliau  juga  telah  memperkenalkan  destinasi
menarik  Malaysia  seperti  Langkawi  di  peringkat  global.  Ini  telah  menunjukkan  kepada
kita bahawa insan berintegriti menjulang negara di peringkat antarabangsa.
 
Sidang hadirin warga dewan budiman,  
 
 
Bicara saya yang kedua, insan bersatu negara maju. Konsep 1 Malaysia Rakyat
didahulukan,  pencapaian  diutamakan  yang  telah  digagaskan  oleh  YAB  Perdana
Menteri  Dato  Seri  Najib  Tun  Razak  bagi  memupuk  perpaduan  di  kalangan  rakyat
Malaysia  yang  berbilang  kaum,  berteraskan  beberapa  nilai-nilai  penting  yang
seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. Jika dahulu, timbulnya cakap-cakap
belakang,  Melayu  itu  kaya,  Cina  itu  hina,  India  pula  teraniaya,  tetapi  kini  perbezaan
mentaliti  berdasarkan  etnik  nyata  dihapuskan  sama  sekali.  Dalam  erti  kata  lain,  1
Malaysia  menuntut  rakyat  Malaysia  agar  sama-sama  berganding  bahu  menggembleng
tenaga dalam membantu memastikan aspirasi negara iaitu wawasan 2020 tercapai jika
ia  diterapkan  ke  dalam  sanubari  rakyat  dan  diamalkan  oleh  segenap  lapisan
masyarakat.  Inilah  yang  kita  inginkan,  insan  bersatu,  masyarakat  berpadu  negara  kita
Malaysia pasti akan maju.
 
 
 
Bicara  saya  yang  ketiga  Insan  kreatif  dan  inovatif  meningkatkan  produktiviti.
Saban  tahun  kita  melihat  betapa  besarnya  peruntukan  yang  diagihkan  oleh  kerajaan
terhadap  institusi  pendidikan  dalam  usaha  untuk  memantapkan  lagi medan  pendidikan
negara seterusnya berjaya melahirkan modal insan yang bakal menerajui negara. Hal ini
kerana,  dalam  dunia  yang  penuh  cabaran  ini,  seseorang  individu  perlu  mengolah
sesuatu  yang baru  dan segar  berdasarkan pengetahuan yang ada. Itulah domain yang
ingin  dibentuk  dalam  modal  insan  hari  ini.  Saudara  Najmil  Faiz  Mohamed  Aris,  pelajar
PHD dalam bidang Nano Technology di Universiti Metropolitan di Leeds yang sebelum
ini  mendapat  perhatian  media  Malaysia  kerana  kejayaan  beliau  mengharumkan  nama
negara  menerusi  pembentangan  tesisnya  di  Parlimen  Britain  pada  tahun  2005.  Insan
yang  kreatif  dan  inovatif  inilah  yang  akan  memacu  kepesatan  negara  Malaysia  agar
berjaya  mengharungi  arus  globalisasi  yang  melanda  seharusnya  berdiri  sama  tinggi,
duduk sama rendah dengan negara-negara yang lain.
 
 
Bicara saya  yang keempat. Insan berilmu meningkatkan kualiti insani. Hakikat
dan  lumrah  kehidupan,  masyarakat  yang  berilmu  dan  berpengetahuan  tinggi  diberi
keutamaan  dan  penghormatan.  Sejarah  pembinaan  tamadun  dunia telah  membuktikan
bahawa  keagungan  sesebuah tamadun  dapat  diukur melalui tahap keintelektualan dan
nilai  integriti  masyarakat  tamadun  tersebut.  Alkhawarizmi,  tokoh  yang  cukup  ulung
dalam  bidang  matematik.  Hasil  kajian  beliau  telah  menjadi  asas  kepada  teori
trigonometri.  Tokoh  barat,  Professor  Hitti  sangat  menyanjung  beliau  dan  menganggap
tokoh Islam itu antara saintis ulung dunia.  Selain itu juga, saya bawakan contoh-contoh
pelajar  Cemerlang  SPM  kita, Nuramalina  Che Bakri,  Nadiah  Amirah  Jamil, Azali Azlan
dan  adik  Nik  Nur  Madihah  yang  merangkul  kejayaan  cemerlang  dalam  SPM
membuktikan  insan  berilmu  meningkatakan  kualiti  diri  yang  unggul  sekaligus  mampu
memberi sumbangan besar kepada negara ke arah kegemilangan.  
 
Tuntasnya, insan cemerlang adalah insan yang memiliki nilai dan sikap yang maju dan
ke hadapan dalam membina dan mencanai negara ke arah kegemilangan yang sejagat.
 
INSAN CEMERLANG NEGARA GEMILANG
SALAM INTEGRITI
Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

 Contoh Naskah Pidato Singkat dalam Berbagai Tema

 

 

Banyak sekali Contoh pidato yang tersedia disini dari Contoh pidato bahasa jawa, Contoh Pidato Bahasa Sunda, contoh pidato bahasa inggris singkat, contoh pidato bahasa inggris tentang pendidikan
,contoh pidato bahasa inggris tentang covid-19, pidato bahasa inggris tentang akhlak, contoh pidato bahasa inggris singkat tentang islam, pidato bahasa inggris singkat tentang pendidikan, contoh pidato bahasa inggris tentang lingkungan, contoh pidato bahasa inggris tentang menjadi diri sendiri, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, contoh pidato bahasa jawa tentang covid-19, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, contoh pidato bahasa jawa tentang menuntut ilmu, contoh pidato bahasa jawa tentang kesehatan, pidato bahasa jawa tengah, pidato bahasa jawa krama, pidato bahasa jawa singkat tentang kebersihan .

 

Orang lain juga menelusuri

 • impromptu adalah
 • jelaskan tujuan orang melakukan pidato
 • bagaimana konsep urutan dari isi pidato
 • bagaimana melakukan pidato dengan baik
 • sebutkan langkah-langkah menulis pidato
 • sebutkan metode pidato 
 • contoh pidato lisan
 • contoh pidato tentang lingkungan
 • contoh pidato tentang covid-19
 • contoh pidato perpisahan
 • contoh pidato islami
 • contoh pidato pendidikan
 • contoh pidato yang menarik dan tidak membosankan
 • contoh pidato persuasif

 

Posting Komentar untuk "Contoh Pidato Bahasa Malaysia Tema Insan Cemerlang Negara Gemilang"