Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pidato Bahasa Jawa Tema Peringatan Hari Kartini Terbaru

 


Sesorah adalah merupakan bentuk dari pidato dengan menggunakan bahasa jawa, pidato sendiri memiliki arti berbicara menggunakan lisan di hadapan banyak orang / orang umum untuk tujuan tertentu.Ada berbagai jenis pidato bahasa jawa yang biasa digunakan, berbagai macam topik juga tersedia. Nah kali ini kita akan membahasnya secara lengkap.

Berikut ini penjelasan lengkap seputar contoh pidato bahasa jawa. Mulai dari Contoh pidato bahasa jawa tentang narkoba, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, contoh bahasa jawa tentang kebersihan, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, contoh pidato bahasa jawa tentang kesehatan, dll.

 

Tujuan Pidato

Beberapa tujuan pidato antara lain

 1. Memberikan informasi dan pemahaman kepada orang lain yang mendengarkan pidato kita
 2. Untuk mempengaruhi pendengar agar melakukan apa yang kita sampaikan
 3. Memberikan kesan positif agar orang lain senang dengan apa yang kita sampaikan sehinga orang lain semakin mudah memahami apa yang kita ungkapkan

 

 Berikut adalah kumpulan contoh pidato berbahasa jawa:

 

Pidato Bahasa Jawa Tema Peringatan Hari Kartini Terbaru


 
Assalamualaikum Wr. Wb.

Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.
Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi.
Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani.
Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika.
Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah.
Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkung-langkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika.
Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia.
Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkoging manah.
Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya.Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.

 

 

Contoh Pidato Bahasa Jawa Berbagai Tema

 

Kumpulan contoh pidato bahasa jawa singkat krama inggil tentang kesehatan, kebersihan, pendidikan, narkoba, kemerdekaan, perpisahan, dll. LENGKAP !  Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan, Perpisahan, Sekolah, Tausyiah Agama, Acara Halal Bil Halal, Sumpah Pemuda, Nasionalisme. 23+ Contoh Pidato Bahasa Jawa (Paling Lengkap) Singkat,  14 Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Berbagai Tema,  13+ Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Krama Inggil, Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan, Perpisahan, Sekolah, Tausyiah Agama, Acara Halal Bil Halal, Sumpah Pemuda, Nasionalisme. Contoh-Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendek.  10 Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Krama Alus

 

Penelusuran yang terkait dengan pidato Bahasa Jawa

 • pidato bahasa jawa tentang pendidikan
 • pidato bahasa jawa tentang covid-19
 • pidato bahasa jawa tentang corona
 • pidato bahasa jawa tentang perpisahan
 • pidato bahasa jawa tengah
 • pidato bahasa jawa krama
 • pidato bahasa jawa tentang kesehatan
 • pidato bahasa jawa singkat tentang kebersihan 

Posting Komentar untuk "Pidato Bahasa Jawa Tema Peringatan Hari Kartini Terbaru"