Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Tentang Rapat Desa


Sesorah adalah merupakan bentuk dari pidato dengan menggunakan bahasa jawa, pidato sendiri memiliki arti berbicara menggunakan lisan di hadapan banyak orang / orang umum untuk tujuan tertentu.Ada berbagai jenis pidato bahasa jawa yang biasa digunakan, berbagai macam topik juga tersedia. Nah kali ini kita akan membahasnya secara lengkap.

Berikut ini penjelasan lengkap seputar contoh pidato bahasa jawa. Mulai dari Contoh pidato bahasa jawa tentang narkoba, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, contoh bahasa jawa tentang kebersihan, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, contoh pidato bahasa jawa tentang kesehatan, dll.

 

Tujuan Pidato

Beberapa tujuan pidato antara lain

 1. Memberikan informasi dan pemahaman kepada orang lain yang mendengarkan pidato kita
 2. Untuk mempengaruhi pendengar agar melakukan apa yang kita sampaikan
 3. Memberikan kesan positif agar orang lain senang dengan apa yang kita sampaikan sehinga orang lain semakin mudah memahami apa yang kita ungkapkan

 

 Berikut adalah kumpulan contoh pidato berbahasa jawa:

 

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Tentang  Rapat Desa


 
Assalamualaikum Wr. Wb.

 Poro bapak, ibu lan LKMD lan poro sederek sedoyo ingkang kulo hormati.

Langkung rumiyen monggo kulo lan panjenengan sedoyo tansah raos syukur dumateng ngersanipun Allah swt. ingkang sampun maringi nikmat lan hidayahipun sehinggo wakdal niki saget kempal lan ngerawuhi rapat niki kanthi mboten wonten alangan setunggalin punopo-punopo. Mugiyo kekempalan dinten niki wonten gino lan manfaatipun. Amiin yaa Rabbal Aalamiin.

Kados ingkang sampun kito sedoyo sumerapi wakdal niki negari kito ngeleksanaken pembangunan ngantos sedoyo lapisan masyarakat. Pinten-pinten program pembangunan saking peme-rintah niku ingkang dipun rencanakaken, antawisipun arupi ; KUD (Koperasi Unit Desa), Abri Masuk desa, lan koperasi, ugi lintu-lintunipun.

Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati.

Lan selajengipun inggih meniko wakdal parek niki deso kito bade angsal sumbangan saking pemerintah. Milo saking niku kelawan sumbangan kolo wahu manah kito sedoyo raos bingah, keranten sakderenge ugi dipun paringi sumbangan. Lan kelawan sumbangan niki berartos deso kito langkung maju malih ing dalem pembangunanipun. Sehinggo penduduk saget gesang kanthi makmur keranten ingkang dipun perlokaken ing antawisipun arupi puskesmas ugi bade rampung pembangunanipun. Lan keranten wontenipun pembangunan puskesmaas wonten ing deso kito niki berartos kito sedoyo selaku penduduk deso meriki mboten tebih-tebih malih meriksakaken kesehatan nyogoh-nyogoh kito lan ugi kesehatan kito kiyambak. Lan kito sedoyo selaku penduduk deso mriki, monggo kito sareng-sareng ngucapaken matur nuwun dumateng pemerintah pusat ingkang purun memperhatosaken lan nyumbang kito. Lan akhiripun kulo selaku ingkang dados pimpinan deso mriki, nerami saran ugi masukan ingkang saget maringi pitedah lan lintu-lintunipun.

Poro rawu sedoyo ingkang kulo hormati.

Kulo kinten cekap sambutan kulo ing wakdal rapat dinten niki mugiyo kito sedoyo mangartosi nopo ingkang sampun kulo sampekaken. Lan beleh wonten kelepatanipun ing dalem sambutan kulo, milo saking niku kulo pribadi nyuwun agunge pangapunten dumateng panjenengan sedoyo. Akhirul Kalaam.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

 

 

Contoh Pidato Bahasa Jawa Berbagai Tema

 

Kumpulan contoh pidato bahasa jawa singkat krama inggil tentang kesehatan, kebersihan, pendidikan, narkoba, kemerdekaan, perpisahan, dll. LENGKAP !  Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan, Perpisahan, Sekolah, Tausyiah Agama, Acara Halal Bil Halal, Sumpah Pemuda, Nasionalisme. 23+ Contoh Pidato Bahasa Jawa (Paling Lengkap) Singkat,  14 Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Berbagai Tema,  13+ Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Krama Inggil, Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan, Perpisahan, Sekolah, Tausyiah Agama, Acara Halal Bil Halal, Sumpah Pemuda, Nasionalisme. Contoh-Contoh Pidato Bahasa Jawa Pendek.  10 Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Krama Alus

 

Penelusuran yang terkait dengan pidato Bahasa Jawa

 • pidato bahasa jawa tentang pendidikan
 • pidato bahasa jawa tentang covid-19
 • pidato bahasa jawa tentang corona
 • pidato bahasa jawa tentang perpisahan
 • pidato bahasa jawa tengah
 • pidato bahasa jawa krama
 • pidato bahasa jawa tentang kesehatan
 • pidato bahasa jawa singkat tentang kebersihan 

Posting Komentar untuk "Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Tentang Rapat Desa"