Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Pidato Bahasa Malaysia Bertajuk Berjimat Cermat / Amalan Mulia


Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak untuk menyatakan selamat, menyambut kedatangan tamu, memperingati hari-hari besar tertentu, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Pada hakikatnya pidato termasuk seni monolog dalam keterampilan berbicara. Pidato bersifat dua arah, yaitu pembicara harus memperhatikan lawan bicaranya walaupun pembicara lebih banyak mendominasi pembicaraan. Lawan bicara harus mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan pembicara baik berupa kata-kata (verbal) atau bukan kata-kata (non verbal) sehingga apa yang disampaikan dapat diterima dipahami dengan sempurna. Pidato biasanya disampaikan oleh pemimpin atau orang yang dianggap penting untuk memberikan arahan atau nasihat kepada para pendengarnya, karena fungsi dari pidato adalah untuk memberikan informasi, nasihat, motivasi, peringatan, dan pengetahuan. Agar pidato kita bisa diterima dengan baik oleh audien, ucapan atau kalimat harus disusun dengan baik dan rapi sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Kalimat yang tersusun secara runut dan sistematis supaya enak didengarkan serta dapat memberikan kesan positif bagi orang yang mendengarkan.

 

Pidato juga dikatakan sebagai penyampaian pikiran secara lisan di depan penonton atau pendengar. Tujuan pidato dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

 • Informatif

Pidato informatif bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar. Berupa petunjuk tentang sesuatu, pengarahan tentang masalah tertentu, dan penjelasan tentang obyek tertentu.

 • Rekreatif

Pidato rekreatif bertujuan untuk menghibur para pendengar. Saat menyampaikan pidato, orator perlu menyelipkan beberapa hiburan, sehingga pidato yang disampaikan dapat tercapai.

 • Persuasif

Tujuan pidato persuasif adalah untuk memengaruhi para pendengar. Pada saat menyampaikan informasi, orator perlu memengaruhi atau mengajak.

Sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dan dilaksanakan oleh pendengar dalam kehidupannya sehari-hari.

 

Sistematika Pidato

 1. Pengantar:disampaikan untuk menarik perhatian pendengar serta memberikan gambaran tentang urutan penyajian.
 2. Isi pidato:untuk menyampaikan pernyataan tentang pokok-pokok permasalahan, mengajukan fakta-fakta untuk membuktikan masalah yang dibahas, dan menolak fakta-fakta yang berlawanan.
 3. Penutup: mengemukakan kesimpulan atau rekaputulasi dari sesuatu yang disampaikan secara bulat mengenai masalah yang dibicarakan.


Berikut Contoh Pidatonya:

 

 Contoh Pidato Bahasa Malaysia Bertajuk Berjimat Cermat / Amalan Mulia

 

Sejambak kasih,/ sekalung budi saya nobatkan kepada /// Tuan Pengerusi Majlis, Barisan panel hakim penjunjung kesaksamaan, penjaga masa yang komited dengan masanya,/ rakan pemidato yang berpaksikan kejayaan dan seterusnya sidang intelektual sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Meredah belukar memasang jerat,

Pulangnya lewat di hujung petang,

Jikalau kita berjimat cermat,

Rezeki secupak terasa segantang.

Arena hari ini , saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk // ‘Berjimat Cermat / Amalan Mulia’. Terlebih dahulu, izinkan saya merungkaikan pengertian tajuk pidato saya agar kita dapat memahami sepenuhnya pidato yang akan / saya /utarakan . Mengikut Kamus Dewan // Edisi Empat,Berjimat-cermat ditakrifkan sebagai berhemat /, berhati-hati dalam perbelanjaan wang / atau penggunaan sesuatu.Manakala amalan mulia merupakan nilai-nilai murni dalam amalan kita.Justeru, saya simpulkan tajuk pidato saya bahawa berjimat cermat merupakan satu amalan mulia yang menjadi tunjang ke arah pembentukan / sahsiah diri,( suara kuat )

Di sini, utuhnya saya berdiri saya akan menghuraikan secara terperinci aspek-aspek amalan berjimat cermat yang dapat kita jadikan sebagai sandaran amalan mulia dalam kehidupan kita seharian.( suara kuat )

Hadirin yang dihormati,

Fokus yang pertama,// berjimat cermat dalam aspek kewangan.

Pada zaman modenisasi ini,/ kehidupan seharian menjadi semakin maju dan memerlukan penggunaan kos hidup yang tinggi.Kita bukan sahaja perlu bersedia secara mental dan fizikal malah aspek kewangan juga tidak boleh dipinggirkan.

Amalan menabung merupakan salah satu cara kita berjimat-cermat untuk kepentingan

Masa hadapan. sedikit-sedikit / lama-lama menjadi bukit dansehari selembar benang / lama-lama / menjadi kain .

Baru-baru ini,bantuan yang kita perolehi dalam Bantuan Rakyat 1 Malaysia( BR1M) daripada pihak kerajaan hendaklah kita manfaatkan sepenuhnya serta berjimat-cermat dalam penggunaannya dalam menghadapi kelangsungan hidup masa kini.(suara kuat )

Hadirin yang dihormati,

Fokus yang kedua,/ berjimat cermat dalam aspek penggunaan tenaga elektrik.

Selain wang,/ kita juga berhadapan dengan cabaran penggunaan elektrik dengan lebih berhemah .Mana mungkin kita mampu membayar bil-bil elektrik setiap bulan / sekiranya ianya melebihi 20% daripada pendapatan kita. Oleh itu, kita seharusnya bersederhana dalam menggunakan kemudahan yang ada disekeliling kita.

Pihak kerajaan juga komited dengan meneruskan insentif rebat bagi bil elektrik di bawah RM20 menjadi batu loncatan / kepada isi rumah untuk berjimat cermat dalam penggunaan tenaga elektrik. Tutup / dan keluarkan plag peralatan elektrik apabila tidak digunakan kerana ianya akan menggunakan hampir 20 % tenaga apabila dalam mod rehat / dan tidak dimatikan.( suara perlahan )

Hadirin sekalian,

Fokus yang ketiga,/ berjimat cermat cermat dalam aspek penggunaan air.

Air merupakan satu keperluan kepada semua isi rumah. Oleh itu, ibu-ibu di rumah di galakkkan menjimatkan air dengan mencuci sayur-sayuran, buah-buahan atau makanan di dalam sinki yang berisi air serta elakkan air mengalir kerana ianya menambahkan bil air pada hujung bulan. Di situlah jelas / dengan berjimat cermat dapat membentuk / peribadi unggul / bagi setiap isi rumah.( suara kuat )

Hadirin yang dihormati,

Fokus yang keempat,/ berjimat cermat dalam aspek pengurusan masa.

Tokoh-tokoh negara / selalu melaungkan kata-kata hikmah Masa itu emas; Al waktu huazzahab; The time is. gold; Shi jian shi bao.Jelas di sini menunjukkan kepentingan masa dalam kehidupan seharian.

Walaupun hidup seribu tahun,

Kalau tak sembahyang tiada gunanya.

Lirik lagu ini mengambarkan betapa ruginya kita yang mengabaikan masa yang diberikan.

Oleh itu, kita perlulah bijak menguruskan masa dengan aktiviti yang bermanfaat kerana siapa tahu ajal maut di tangan tuhan. Berjimat cermat dengan masa yang diberikan agar tidak membuang masa dengan begitu sahaja.. Oleh itu, sama-samalah kita menguruskan masa dengan cermat kerana ianya sebahagian daripada amalan mulia.

Konklusinya di sini, marilah kita sama-sama melakukan anjakan mentaliti ke arah kesederhanaan dengan berjimat cermat menguruskan sumber / di sekeliling kita.

( suara kuat )

Ini penting, selain amalan mulia kita dapat memelihara alam yang menjadi nadi kehidupan kita hingga ke hari ini. Sekian wabillahi taufik wal hidayah asssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 Contoh Naskah Pidato Singkat dalam Berbagai Tema

 

 

Banyak sekali Contoh pidato yang tersedia disini dari Contoh pidato bahasa jawa, Contoh Pidato Bahasa Sunda, contoh pidato bahasa inggris singkat, contoh pidato bahasa inggris tentang pendidikan
,contoh pidato bahasa inggris tentang covid-19, pidato bahasa inggris tentang akhlak, contoh pidato bahasa inggris singkat tentang islam, pidato bahasa inggris singkat tentang pendidikan, contoh pidato bahasa inggris tentang lingkungan, contoh pidato bahasa inggris tentang menjadi diri sendiri, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, contoh pidato bahasa jawa tentang covid-19, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, contoh pidato bahasa jawa tentang menuntut ilmu, contoh pidato bahasa jawa tentang kesehatan, pidato bahasa jawa tengah, pidato bahasa jawa krama, pidato bahasa jawa singkat tentang kebersihan .

 

Orang lain juga menelusuri

 • impromptu adalah
 • jelaskan tujuan orang melakukan pidato
 • bagaimana konsep urutan dari isi pidato
 • bagaimana melakukan pidato dengan baik
 • sebutkan langkah-langkah menulis pidato
 • sebutkan metode pidato 
 • contoh pidato lisan
 • contoh pidato tentang lingkungan
 • contoh pidato tentang covid-19
 • contoh pidato perpisahan
 • contoh pidato islami
 • contoh pidato pendidikan
 • contoh pidato yang menarik dan tidak membosankan
 • contoh pidato persuasif

 

Posting Komentar untuk "Contoh Pidato Bahasa Malaysia Bertajuk Berjimat Cermat / Amalan Mulia"