Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Pidato Bahasa Malaysia Bertajuk Guru berkualiti, Transformasi Direalisasi.


Pidato adalah kegiatan seseorang dengan maksud menyampaikan berbagai hal secara lisan kepada orang lain disekitarnya. Dengan harapan orang yang mendengarkan itu mengerti dan memahami apa yang disampikan pada saat itu. Ciri khas pidato yaitu menggunakan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan apa yang di inginkan jadi tidak mungkin orang seseorang yang tidak cakap. menggunakan bahasa berharap dapat menyampiakan pendapat dan kemauan orang lain untuk cara berpidato. Pidato itu pada dasarnya ucapan yang tersusun dengan baik dn ditunjukkan kepada orang lain atau orang banyak. Pidato dapat dilaksanakan pada upacara bendera, pada pesta keluarga, peringatan hari besar nasional dan keamanan dll..Kumpulan Pidato Lengkap

 

Pidato juga dikatakan sebagai penyampaian pikiran seca

ra lisan di depan penonton atau pendengar. Tujuan pidato dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

 • Informatif

Pidato informatif bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar. Berupa petunjuk tentang sesuatu, pengarahan tentang masalah tertentu, dan penjelasan tentang obyek tertentu.

 • Rekreatif

Pidato rekreatif bertujuan untuk menghibur para pendengar. Saat menyampaikan pidato, orator perlu menyelipkan beberapa hiburan, sehingga pidato yang disampaikan dapat tercapai.

 • Persuasif

Tujuan pidato persuasif adalah untuk memengaruhi para pendengar. Pada saat menyampaikan informasi, orator perlu memengaruhi atau mengajak.

Sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dan dilaksanakan oleh pendengar dalam kehidupannya sehari-hari.

 

Persiapan pidato

Sebelum berpidato didepan umum ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan siapkan diantaranya adalah

 1. Mengetahui wawasan pendengar pidato secara umum
 2. Mengetahui lama waktu atau durasi pidato yang akan dibawakan.
 3. Menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti.
 4. Mengetahui jenis pidato melalui tema acara,
 5. Menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato dan lain sebagainya.


Kriteria Berpidato yang Baik

 1. Isinya sesuai dengan apa yang sedang berlangsung
 2. Bermanfaat bagi pendengar
 3. Isinya jelas dan benar serta objektif
 4. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti
 5. Tersampaikan secara baik dan benar


Berikut Contoh Pidatonya:

 


Pidato Bahasa Malaysia Bertajuk Guru berkualiti, Transformasi Direalisasi.

 

 

Bismilahhiramannirahim

Kalau tidak kerana bintang,

Tak akan bulan kelihatan tinggi ,

Kalau tidak kerana pidato,

Tak akan saya berada d isini.

Datang bahtera dari Medan ,

Singgah sebentar di laluan Kerai,

Salam satu Malaysia saya hulurkan ,

Kepada warga dewan pembuka tirai.

Assalamualikum W.B.H

Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Dihormati saudara Pengerusi Majlis, yang anggun lagi berseri pensyarah pembimbing Puan Norzana,dan seterusnya rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Pada pagi yang mulia ini saya akan menyampaikan pidato yang bertajuk Guru berkualiti, Transformasi Direalisasi.

Menurut kamus Dewan Edisi ketiga, Guru Berkualiti dapat didefinisikan sebagai pendidik yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kepakaran yang tinggi dalam bidang yang diceburi khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Guru berkualiti juga dapat diertikan mereka yang sentiasa berdedikasi dan bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang cemerlang secara berterusan. Lantaran itu, kecemerlangan yang ada pada guru itu akan membawa perubahan kepada sistem pendidikan negara.

Manakala transformasi pula dapat didefinisikan sebagai perubahan penukaran sesuatu perkara. Kata direalisasi pula dapat ditafsirkan sebagai suatu perkara yang dapat ditunaikan atau dijayakan. Secara kesimpulannya di sini dapat didefinisikan tajuk pidato saya pada hari ini Guru berkualiti, Transformasi Direalisasi merujuk kepada guru yang memenuhi keperluan pelajar dalam pelbagai aspek sama ada dari segi pengajaran dan pembelajaran, sahsiah, kemahiran, kepakaran dan pengurusan yang baik. Profesion keguruan ini menjadi agen utama bagi memanifestasikan perubahan-perubahan yang positif dalam usaha membangunkan negara Malaysia dan seisinya secara holistik. Justeru itu, akan saya buktikan pada hari ini, transformasi-transformasi yang mampu dilaksanakan oleh guru yang berkualiti dalam melaksanakan tugas dengan tanggunjawab dalam mendidik modal insan yang menjadi asas kepada penggerak negara.

Saudara dan saudari sekalian,

Peranan guru dan pendidik sebagai agen transformasi amat jelas diperlukan untuk menyemarakkan aspirasi negara dalam usaha melaksanakan transformasi negara ke arah melahirkan modal insan berprestasi tinggi. Guru berkualiti transformasi berkualiti jika dilihat secara halus, maka kita akan nampak dengan jelas bahawa tugas guru semakin mencabar kerana zaman dan keadaan telah berubah. Guru sebagai penjana transformasi perubahan pendidikan negara perlu memikul semua perancangan pendidikan yang telah dirancang oleh kerajaan. Perlaksanaan KSSR, SPPK dan MBMMBI yang mengikut acuan yang telah ditetapkan oleh kerajaan diharap dapat merealisasikan transformasi pendidikan yang diingini.

Guru adalah pemangkin pembangunan negara, pembentuk generasi dan menjadi asas kemajuan pendidikan negara di samping memacu kejayaan rakyat. Guru yang melengkapi diri dengan kualiti dan Standard Guru Malaysia diakui mampu menjamin keberhasilan negara, antaranya guru yang inovatif dan kreatif teras kejayaan wawasan, guru berkesan pendidikan cemerlang, guru berkualiti pemangkin kegemilangan dan guru cemerlang negara terbilang.

Lantaran itu, guru haruslah bersiap sedia untuk berubah dan mendepani gelombang inovasi yang sentiasa melanda lapangan pendidikan selaras dengan perkembangan global dan dunia tanpa sempadan.

Guru perlu peka dan bersedia memperlengkapi diri menjadi guru yang inovatif . Guru yang berkualiti berupaya menjana idea, konsep atau strategi baru yang boleh mempertingkat amalan berkesan dalam menyampaikan ilmu kepada generasi anak didik. Guru yang inovatif juga berkemampuan mencipta kelainan atau modifikasi menggunakan unsur dan sumber sedia ada serta menjelmakannya sebagai elemen sintesis yang memudah dan melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran.

Natijah yang akan dihasilkan ialah modal insan yang berpengetahuan dan bermaklumat serta berinovatif dalam mempermajukan teknologi, berkebolehan mencerna dan mengadaptasikan teknologi dan seterusnya berupaya mengembangkan idea-idea.

Hadirin sekalian,

Objektif Pelan Pembangunan Profesionalisme Pegawai Perkhidmatan Pendidikan secara khususnya bermatlamat melahirkan para pendidik yang berwatak profesional, berkompeten dan berkesanggupan memikul amanah yang lebih besar.
Pelbagai ganjaran disediakan dan inisiatif direncana oleh pihak kerajaan bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan guru terjamin. Keprihatinan kerajaan ini disalurkan menerusi pelbagai usaha, misalnya melalui pemberian dan penganugerahan kepada warga guru seperti dalam aspek perjawatan dan perkhidmatan. Anugerah dan beberapa penambahbaikan dalam skim perkhidmatan guru menggambarkan keprihatinan kerajaan kita. Sesungguhnya perkara ini diharapkan menjadi sebagai satu inspirasi dan dorongan kepada guru untuk terus memberikan perkhidmatan yang effisyen dan cemerlang dalam dunia pendidikan yang berkembang pesat di samping melengkapkan diri bagi menghadapi cabaran global.

Keprihatinan berterusan oleh kerajaan ini merupakan suntikan semangat agar warga pendidik terus gigih, inovatif, berdedikasi dan berintegriti dalam menggalas tanggungjawab melahirkan generasi masa depan yang berjati diri, berdaya saing, bertanggungjawab, berpegang teguh kepada ajaran agama serta mengamalkan nilai sejagat.

Guru yang berkualiti selaku agen perubahan perlu memainkan peranan yang berkesan dengan cara sentiasa meningkatkan tahap profesionalisme masing-masing. Guru janganlah jemu berusaha untuk menambah baik amalan pengajaran semasa dan sentiasa berfikiran proaktif, kreatif serta inovatif. Guru-guru juga disarankan supaya mengaplikasi dan mengamalkan kaedah-kaedah baru sejajar dengan perkembangan negara.

Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri Pelajaran: "Penting skali dalam soal ini ialah supaya tenaga guru di mana-mana saja mereka berada memahami tentang konsep transformasi yang telah pun dilancarkan oleh kerajaan untuk membawa satu perubahan yang lebih besar kepada negara kita. Untuk menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi dalam tahun 2020."

Dengan kata lain, di bahu hampir 408 ribu guru di seluruh negara itu juga sebenarnya, selaku ejen perubahan dalam pendidikan negara.

Datuk Abdul Ghafar Mahmud, Ketua Pengarah Pelajaran: "Tuntutan atau jangkaan daripada ibu bapa atau masyarakat ialah tinggi kepada guru. Itu mungkin satu cabaran pada kami kaum guru.

Hadirin yang dirahmati,

          Sebagai penutup tirai wacana ilmu kita pada hari ini, suka saya ingin mengingatkan kepada khalayak hari ini bahawa guru berkualti amat memainkan peranan yang penting bagi mencapai transformasi pada negara. Tidak keterlaluan saya katakan bahawa guru berkualiti menjadi tunggak kepada negara. Jika guru tiada maka, pincanglah pembangunan pendidikan negara kita. Oleh itu, sayangilah guru kita, hormatilah guru kita kerana tanpa mereka siapalah kita. Akhir kata, ingin saya titipkan mutiara kata Syeikh Muhammad Abduh, seorang tokoh pendidikan di Mesir, Kemuliaan ialah membangun umat yang telah binasa, membuka selubung kebodohan mereka, memberi peringatan dan petunjuk (hidayah), menuntut hak yang terampas, mengingatkan akan kemuliaan yang hilang, membangun umat dari tidur dan kelalaian mereka, serta menyatukan suara untuk memperbaharui gerak langkah. Guru berkualiti transformasi direalisasi.

Sekian, terima kasih.


 

 Contoh Naskah Pidato Singkat dalam Berbagai Tema

 

 

Banyak sekali Contoh pidato yang tersedia disini dari Contoh pidato bahasa jawa, Contoh Pidato Bahasa Sunda, contoh pidato bahasa inggris singkat, contoh pidato bahasa inggris tentang pendidikan
,contoh pidato bahasa inggris tentang covid-19, pidato bahasa inggris tentang akhlak, contoh pidato bahasa inggris singkat tentang islam, materipedia.my.id, pidato bahasa inggris singkat tentang pendidikan, contoh pidato bahasa inggris tentang lingkungan, contoh pidato bahasa inggris tentang menjadi diri sendiri, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, contoh pidato bahasa jawa tentang covid-19, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, contoh pidato bahasa jawa tentang menuntut ilmu, contoh pidato bahasa jawa tentang kesehatan, pidato bahasa jawa tengah, pidato bahasa jawa krama, pidato bahasa jawa singkat tentang kebersihan .

 

Orang lain juga menelusuri

 • impromptu adalah
 • jelaskan tujuan orang melakukan pidato
 • bagaimana konsep urutan dari isi pidato
 • bagaimana melakukan pidato dengan baik
 • sebutkan langkah-langkah menulis pidato
 • sebutkan metode pidato 
 • contoh pidato lisan
 • contoh pidato tentang lingkungan
 • contoh pidato tentang covid-19
 • contoh pidato perpisahan
 • contoh pidato islami
 • contoh pidato pendidikan
 • contoh pidato yang menarik dan tidak membosankan
 • contoh pidato persuasif

 

 

Posting Komentar untuk "Pidato Bahasa Malaysia Bertajuk Guru berkualiti, Transformasi Direalisasi."