Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Pidato Tentang Maulid Nabi dalam Bahasa Jawa


Pidato adalah kegiatan seseorang dengan maksud menyampaikan berbagai hal secara lisan kepada orang lain disekitarnya. Dengan harapan orang yang mendengarkan itu mengerti dan memahami apa yang disampikan pada saat itu. Ciri khas pidato yaitu menggunakan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan apa yang di inginkan jadi tidak mungkin orang seseorang yang tidak cakap. menggunakan bahasa berharap dapat menyampiakan pendapat dan kemauan orang lain untuk cara berpidato. Pidato itu pada dasarnya ucapan yang tersusun dengan baik dn ditunjukkan kepada orang lain atau orang banyak. Pidato dapat dilaksanakan pada upacara bendera, pada pesta keluarga, peringatan hari besar nasional dan keamanan dll..Kumpulan Pidato Lengkap

 

Pidato juga dikatakan sebagai penyampaian pikiran secara lisan di depan penonton atau pendengar. Tujuan pidato dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

 • Informatif

Pidato informatif bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar. Berupa petunjuk tentang sesuatu, pengarahan tentang masalah tertentu, dan penjelasan tentang obyek tertentu.

 • Rekreatif

Pidato rekreatif bertujuan untuk menghibur para pendengar. Saat menyampaikan pidato, orator perlu menyelipkan beberapa hiburan, sehingga pidato yang disampaikan dapat tercapai.

 • Persuasif

Tujuan pidato persuasif adalah untuk memengaruhi para pendengar. Pada saat menyampaikan informasi, orator perlu memengaruhi atau mengajak.

Sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dan dilaksanakan oleh pendengar dalam kehidupannya sehari-hari.

 

Persiapan pidato

Sebelum berpidato didepan umum ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan siapkan diantaranya adalah

 1. Mengetahui wawasan pendengar pidato secara umum
 2. Mengetahui lama waktu atau durasi pidato yang akan dibawakan.
 3. Menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti.
 4. Mengetahui jenis pidato melalui tema acara,
 5. Menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato dan lain sebagainya.


Kriteria Berpidato yang Baik

 1. Isinya sesuai dengan apa yang sedang berlangsung
 2. Bermanfaat bagi pendengar
 3. Isinya jelas dan benar serta objektif
 4. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti
 5. Tersampaikan secara baik dan benar


Berikut Contoh Pidatonya:

 


Contoh Pidato Tentang Maulid Nabi dalam Bahasa Jawa

 

 Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh

Alhamdulillahi robbil alamin

Wassolatu wassalamu ala asrofil ambiya-I wal mursalin

Asyhadu alla ila ha illalloh wahdahu la syarikalah

Wa asyhadu anna muhammadarrasululloh la nabiyya badah

Allohumma solli ala sayyidina Muhammad

Wa ala alihi wasohbihi ila yaumil qiyamat

Amma badu

Bapak Pengasuh Lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah anu kusimabdi dihormat

Bapak Kepala Madrasah sinareng para dewan guru anu ku sim abdi dihormat

Para santriyin wal santriyah n madrasah diniyah sindangsari anu ku simabdi dibanggakeun.

Langkung tipayun hayu urang sasarengan manjatkeun puji sareng syukur ka dzat Allah anu Maha Agung, wirehna dina dinten ieu urang sadayana tiasa kempel sasarengan dina ieu tempat. Nyaeta dina raraga ngalaksanakan peringatan mauled nabi Muhammad SAW.

Shalawat sareng salam mugia salamina dilimpah curahkan ka panutan alam, paduka mulia habibana wanabiyyana Muhammad SAW. Teukakantun ka kulawargina, para sahabatna , oge ka para pewngikutna dugi ka yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin

Para hadirin anu sami2 hadir dina ieu tempat anu mulya

Dina kasempetan anu pinuh ku rahmat Allah ieu, nyaeta dina raraga miemut dilahirkeunana jungjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sim abdi ka papancenan tugas kanggo mimpin ieu acara,

Anu mana acara-acara anu barde dihaturkeun sadayana aya 6 acara, diantawisna

Anu kahiji pembukaan

Anu kadua pembacaan ayat suci Al-Quran

Anu katilu sambutan

Anu ka opat Pentas seni

Anu kalima tausyiah hikmah maulid nabi

Anu kagenep doa

Sareng ka 7 na tutup

Sakitu rupina acara-acara anu baris kapidangkeun dina ieu kasempetan,

Para hadirin santriwan-santriwati anu ku simabdi dibanggakeun.

Supados ngahemat waktos sumangga ieu acara miemut dilahirkeunana kanjeng Nabi Muhammad SAW tahun 1433 Hijriyah, urang buka kalawan ngaoskeun basmalah sasarengan !

Bismillah..!

Mudah-mudahan sadaya acara tikawit tug dugi ka rengsena aya dina kalancaran . amin ya robbal alamin

Salajengna, diteraskeun kana acara anu kadua, nyaeta pembacaan ayat suci Al-quran anu bade diaoskeun ku .mangga, waktos sinareng tempat dihaturkeun ka anjeuna!

ngahaturkeun nuhun ka anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Quran sareng shalawatna, mudah-mudahan Barokah sareng pahalana didugikeun ka anu ngaosna oge ka anu ngupingkeunana. Amin ya robbal alamin.

Salajengna, diteraskeun kana acara anu katilu, nyaeta sambutan anu bade didugikeun ku bapak kepala madrasah Diniyah, mangga ka mantenna dihaturanan.

Ngahaturkeun nuhun ka bapak kepala madrasah diniyah anu parantos ngadugikeun sambutanana, mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana.

Hadirin santriwan-santri wati anu ku simabdi di banggakeun.

Salajengna diteraskeun kana acara pentas seni, anu bade dipandu ku Ustadz Dadan Abd Rahman

Hadirin santriwan-santri wati anu ku simabdi di banggakeun.

Salajengna nincak kana acara inti, nyaeta tausyiah hikmah mauled nabi anu insya Allah bade di dugikeun ku pangersa almukarrom bapa ustad yuyun, waktos sinareng tempat dihaturkeun ka mantenna!

Ngahaturkeun nuhun ka pangersa Almukarrom ustaz Yuyun, anu parantos ngadugikeun tausyiahna, mudah-mudahan janten elmu anu manfaat kanggo urang sadayana. Amin ya robbal alamin

Hadirin santriwan-santri wati anu ku simabdi di banggakeun

Salajengna diteraskeun kana acara doa anu insya Allah bade dipimpin ku .. ., manga ka mantenna dihaturanan.!

Ngahaturkeun nuhun ka . anu parantos mimpin doa, mudah-mudahan doa urang sadayana dikabul ku Allah SWT. Amin

Hadirin santriwan-santri wati anu ku simabdi di banggakeun

Alhamdulillah acara demi acara parantos beres sumangga urang tutup ku urang sadaya kalawan ngaoskeun hamdalah sasarengan

Alhamdulillahirobbil..!

Wassalamualaikum wr wb.

 

 

 Contoh Naskah Pidato Singkat dalam Berbagai Tema

 

 

Banyak sekali Contoh pidato yang tersedia disini dari Contoh pidato bahasa jawa, Contoh Pidato Bahasa Sunda, contoh pidato bahasa inggris singkat, contoh pidato bahasa inggris tentang pendidikan
,contoh pidato bahasa inggris tentang covid-19, pidato bahasa inggris tentang akhlak, contoh pidato bahasa inggris singkat tentang islam, materipedia.my.id, pidato bahasa inggris singkat tentang pendidikan, contoh pidato bahasa inggris tentang lingkungan, contoh pidato bahasa inggris tentang menjadi diri sendiri, contoh pidato bahasa jawa tentang pendidikan, contoh pidato bahasa jawa tentang covid-19, contoh pidato bahasa jawa tentang perpisahan, contoh pidato bahasa jawa tentang menuntut ilmu, contoh pidato bahasa jawa tentang kesehatan, pidato bahasa jawa tengah, pidato bahasa jawa krama, pidato bahasa jawa singkat tentang kebersihan .

 

Orang lain juga menelusuri

 • impromptu adalah
 • jelaskan tujuan orang melakukan pidato
 • bagaimana konsep urutan dari isi pidato
 • bagaimana melakukan pidato dengan baik
 • sebutkan langkah-langkah menulis pidato
 • sebutkan metode pidato 
 • contoh pidato lisan
 • contoh pidato tentang lingkungan
 • contoh pidato tentang covid-19
 • contoh pidato perpisahan
 • contoh pidato islami
 • contoh pidato pendidikan
 • contoh pidato yang menarik dan tidak membosankan
 • contoh pidato persuasif

 

 

Posting Komentar untuk "Contoh Pidato Tentang Maulid Nabi dalam Bahasa Jawa"